Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 11. januar 2005 kl 19.30 Ut i naturen: Fjæras innvandrere

Den forunderlige, levende naturen

NRKs Bjørn Haavind sammen med marinbiolog Per Bie Wikander (Foto: Karin Engh)
NRKs Bjørn Haavind sammen med marinbiolog Per Bie Wikander (Foto: Karin Engh)
Naturen rundt oss består av et utall arter planter og dyr. De har liksom alltid vært der, men de fleste artene kjenner vi bare overfladisk og knapt nok det. Hvor kom de fra? Hvem er de? Hvilken rolle spiller de?

Marinbiolog Per Bie Wikander inviterer til et nærmere møte med noen av de skjell og snegler som mange av oss kan finne når vi vasser i fjæra en sommerdag, flere av dem kanskje mer spennende enn vi hadde drømt om.

Alt var dødt
Da den store isbreen trakk seg tilbake for omtrent 13 000 år siden, var alt dødt. Det fantes ikke et strå på land, ikke blåskjell i havet. Derfor er den levende naturen som omgir oss forholdsvis ny. Langsomt har den invadert vårt land og vår kyst i løpet av de siste 10-12 000 årene. Artene har tilpasset seg og utviklet hårfine toleranser for livsbetingelsene.

I nyere tid skjer det forandringer, skapt av mennesker. Først skjer det langsomt og ubevisst, senere går det hurtigere, og det ligger ikke sjelden en bevisst handling bakom. Resultatet fører til endringer i naturens balanse.

Ballastplanter og ballastdyr
Begrepet ballastplante er i de senere årene blitt allemannseie, særlig i kystområdene. Folk hadde "alltid" sett dem, men kjente svært lite til den ofte interessante historien som lå bak. Med noen unntak førte denne importen av plantemateriale ikke til kjente skader på naturen.

De aller færreste er klar over at vi i skjærgården også kan finne noen spennende og fascinerende ballastdyr. Mange har nok sett dem, men aner ingenting om deres historie. Og den kan være vel så spennende. Har kanskje de gamle vikingene vært medskyldige i import av fremmede arter til vår kyst? Og har denne innvandringen skapt problemer for de etablerte artene?

Dokumentar fra Naturredaksjonen, Program riks, Bergen
Programansvarlig: Bjørn Haavind, tlf: 90 94 57 32 bjorn.haavind@nrk.no
Prosjektleder: Terje Dahle, tlf: 95 03 67 63 terje.dahle@nrk.no
Pressekontakt: Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83 / 98 87 50 78

Vises i ogs å Nett-TV.