Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P2 søndag 22. februar 2009 kl 09.30 Språkteigen

Språk med slog på støvlene

Hamsun var mer opptatt av at språket skulle være uttrykksfullt enn korrekt, forteller litteraturviter og Hamsunekspert Nils Magne Knutsen. Derfor krydra Hamsun språket med dialektord, fremmedord som ble brukt feil og ord som han sjøl hadde funnet på. Slik skapte han "et uttrykksfullt språk med skitt under neglene og slog på støvlene", som Knutsen beskriver det.

Søndag 22. februar er Språkteigen via Knut Hamsun og språket hans. Programleder Randi Lillealtern snakker også med Tor Guttu, som er rettskrivingskonsulent for den nye utgaven av Hamsuns samlede verker.

Guttu og medarbeiderne hans har gått gjennom hele forfatterskapet til Hamsun og endra rettskrivinga i retning moderne riksmål, slik at verkene hans blir lettere tilgjengelig for nye generasjoner. "Gik" blir til "gikk", og "børn" blir til "barn". Så den nye tittelen på romanen "Børn av tiden" blir dermed "Barn av tiden".

Hamsun levde i ei turbulent tid for det norske språket. Det kom flere rettskrivingsreformer i løpet av forfatterskapet hans. Jorun Nordmo har skrevet hovedfagsoppgave om Knut Hamsuns syn på språkbruk og språkpolitikk. Hun forteller hvordan Hamsun engasjerte seg i språkdebatten på starten av forrige århundre.