Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 6. mars 2001 kl 19.30 Ut i naturen: Mennesket - en jeger!

Ut i naturen: Mennesket - en jeger! (ttv

NRK1 tirsdag 6. mars kl 19.30
Ut i naturen: Mennesket - en jeger!

Jaktinstinktet er intakt

Vi mennesker er uløselig knyttet til en hundretusen år lang fortid som jegere og samlere, men jaktens nødvendighet i forhold til det å skaffe seg mat er i dag borte. Jaktinstinktet vårt finnes imidlertid fortsatt - våre drifter er det samme som hos steinaldermennesket.

I naturlig sammenheng tilhører vi mennesker topp- predatorene - de som står øverst i næringskjeden, og har få naturlige fiender. Mennesket skårer høyt på allsidighet i fysisk utfoldelse - vi kan klatre, løpe og svømme. Men ikke minst er hjernen, og den teknologien den har bidratt til å utvikle, med på å gjøre mennesket nærmest uovervinnelig i jaktsammenheng. Og dette til tross for at vår luktesans og hørsel ikke på langt nær kan måle seg med andre predatorer.

Å hedre sitt bytte
Fortsatt er man imidlertid opptatt av \"fair play\" i jaktsammenheng. Og flere teknologiske hjelpemidler er foreløpig forbudt å ta i bruk ved jakt. En god jeger er fremdeles den som er ydmyk og har respekt for sitt bytte. I Mellom-Europa er det for eksempel vanlig skikk å hedre det falne dyret ved å legge en kvist i munnen på det. Men ærefrykten gjelder nok først og fremst de store byttedyrene. Det er få som snakker om skadeskyting av hare, for eksempel. Og det er allment akseptert å avlive skadedyr som rotter ved å legge ut gift som kan påføre dyret store lidelser før det dør.

Fete og svake jegere
Stadig flere av oss lever i byer og tettsteder, og har mindre og mindre kontakt med naturen. Det urbaniserte livet vårt gjør oss til svakere og fetere jegere. Vi er blant jordas mest tilpasningsdyktige og fleksible arter, men jakt- og sankerinstinktet ligger der dypt inne i oss, og gjør at kanskje noen hver innimellom kan føle seg fremmed overfor de moderne omgivelsene.

NRK1 tirsdag kl 19.30

Naturprogram fra NRK Hedmark
Ved Trond Berg
Pressekontakt: Anne-Marie Astad, tlf 23 04 98 41 (anne.marie.astad@nrk.no)