Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 5. juni 2000 kl 23.20 Den absolutte sannhet: Vatikanet og den tredje verden

Den absolutte sannhet: Vatikanet og den


NRK1 mandag 5. juni kl 23.20
Den absolutte sannhet (3:4): Vatikanet og den tredje verden

Befrielsesteologien

På 70- tallet ble Kirkens forhold til de fattige i den tredje verden et rent stridsspørsmål katolikker imellom. De såkalte befrielsesteologene i Latin- Amerika ville at Kirken skulle ta en tydeligere stilling for samfunnets mest utsatte, slik som Jesus en gang tok parti for de fattige, syke og utstøtte.

I det tredje programmet i BBC-serien om Den katolske kirke skal vi til det latinamerikanske kontinent der militære regimer hadde tatt makten i mange land. Hver dag ble det begått brudd på menneskerettighetene. Teologer i Latin-Amerika, som har kjempet for samfunnets fattige og brudd på menneskerettighetene begått av militære regimer, er ofte blitt oppfattet som venstreradikale opprørere i Vatikanet. Latinamerikanske biskoper og prester ble innkalt til en særskilt komité som Vatikanet opprettet for å verne den sanne tro.

En av de fremste representanter for befrielsesteologien, erkebiskop Oscar Romero i El Salvador, gikk ut i en preken i mars 1980 og manet soldatene i sitt land til å følge Guds bud \"Du skal ikke drepe\". Han angrep også landets rike elite og militære i sin kirkes egne radiosendinger. Blant de velstående ble flere og flere overbevist om at Oscar Romero hadde blitt en megafon for kommunismen.

- Ingen soldater er tvunget til å lyde en ordre som går imot Jesu ord. I Guds navn og i hele vår lidende folks navn ber jeg dere stoppe denne undertrykkelsen, oppfordret erkebiskopen i sin preken. Noen minutter senere ble han skutt ned og drept av en attentatmann foran alteret. Oscar Romero ble en martyr og et symbol i kampen for sosial rettferdighet.

Men pave Johannes Paulus II hadde ikke mye forståelse for den venstreorienterte befrielsesteologien. Hans fremste mål var å bekjempe kommunismen i østblokken på det europeiske kontinent. Han passet samtidig på at nyutnevnte biskoper i Latin-Amerika ikke hørte til befrielsesteologene.

Aidsepidemien/prevensjon
Også i det svarte Afrika møtte Den katolske kirken problemer. Der utløste aidsepidemien en konflikt i forhold til pavens strenge holdning til prevensjon. Er det moralsk riktig å opprettholde et strengt forbud mot prevensjon når to millioner mennesker dør av aids hvert år? Søster Leonina arbeider i ett område i Zambia der 90 prosent er hiv-smittet. Gjennom sitt arbeid er hun blitt en katolsk dissident når hun tar til orde for bruk av kondomer.

NRK1 mandag kl 23.20

Bilde
Søster Leonia i arbeid med aids-syk i Zambia.

Britisk dokumentar fra BBC i fire deler
Pressekontakt i Fakta/Innkjøp: Gunilla Gaarder, tlf. 23049364
Pressekontakt i Fjernsynets informasjonsavdeling: Siri G. Meyer, tlf. 23048123