Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 14. november 2005 kl 22.05 Dok1: Dag Hammarskjöld og visjonen om FN

Dag Hammskjöld – fredens pris

Dag Hammarskjölds innsats for FN som generalsekretær 1953 – 61 og hans tragiske død er tema i en svensk dokumentar. (Foto: FN)
Dag Hammarskjölds innsats for FN som generalsekretær 1953 – 61 og hans tragiske død er tema i en svensk dokumentar. (Foto: FN)
Dag Hammarskjöld ga sitt liv i FNs tjeneste. "Dok1" viser andre og siste del av en dokumentar om FNs generalsekretær og den verdensomspennende fredsorganisasjonen.

I dokumentaren følger vi Dag Hammarskjöld fram til hans død 18. september 1961, på tjenestereise for FN. Samtidig gir dokumentaren et innblikk i hvordan FN fungerer i dag og tar opp spørsmålet om organisasjonens rolle i framtiden.

Ved hjelp av et unikt arkivmateriale fra Hammarskjölds tid i FN, intervjuer med hans venner, medarbeidere og etterfølgere blir den svenske generalsekretærens innsats sammenfattet. En fersk reportasje fra Kongo, dit Hammarskjöld var på vei da han omkom i et flykrasj i Rhodesia (i dag Zambia), inngår i dokumentaren.

Hammarskjölds visjon
Midt i den kalde krigen og den rådende terrorbalansen søkte Dag Hammskjöld å gjøre FN til en maktfaktor mellom superstatene, en organisasjon som var sterk nok til å handle selvstendig i forhold til USA og Sovjetunionen.

Hammarskjöld så på FN som et redskap for å bevare freden, for å sikre menneskerettighetene i alle deler av verden, for å beskytte de små nasjonenes interesser og for å vise vei for de mange land som nylig var befridd fra kolonial undertrykkelse. Visjonen var å lede dem fram mot demokrati og internasjonalt fellesskap.

Svensk dokumentar i to deler (2005)
Originaltittel: Fredens pris – Dag Hammarskjöld och visionen om FN
Produsert av: Athenafilm
Pressekontakt: Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57