Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 16. mai 2000 kl 22.00 Brennpunkt: Paradis

Brennpunkt: Paradis (t)

NRK1 tirsdag 16. mai kl 22.00
Brennpunkt: Paradis

De kom for å få et bedre liv

Norge ville ha økonomisk vekst og velstand. Arbeidsgiverne trengte arbeidskraft og var glade for å fylle upopulære jobber med arbeidsvillige innvandrere. Nå er det gått mer enn 30 år siden de kom til Norge. De fleste har giftet seg og fått barn. Har møtet med Norge oppfylt deres drømmer?

Kveldens Brennpunkt stiller spørsmålene: Hvordan arter tilværelsen seg for folk med minoritetsbakgrunn som er kommet til Norge? Føler de seg presset til å leve som nordmenn? Nekter vi å godta at de er norske borgere?

Struktur, rasjonalisering og sentralisering preget norsk økonomisk politikk mot slutten av 60-tallet. Motivet for utvandring var for de fleste innvandrere å oppnå et bedre liv, og på 60-tallet kunne de komme til Norge, søke jobb og få oppholds- og arbeidstillatelse uten vanskeligheter. Manglende norskkunnskaper var sjelden noe hinder, men hva med i dag? Har holdningen til disse menneskene forandret seg? Hva kan konsekvensene være ved å bli utstøtt av det norske samfunnet? Programmet søker å gi innsikt, kunnskap og forståelse om de ulike vanskelighetene og problemene som innvandrere møter i Norge.

Norske media har alltid fokusert på de negative sidene ved folk med minoritetsbakgrunn. Bildet som ble skapt av en del politikere og norske medier, er at denne gruppen knyttes til vold og kriminalitet - æresdrap, tvangsekteskap, gjenger osv. Når dette gjentas gang på gang, skapes avstand og frykt. At disse menneskene har gjort en innsats for landet, hører vi aldri. Dokumentaren viser at holdningene til folk med minoritetsbakgrunn ikke bare foregikk på 70-tallet, men helt opp til vår tid.

Hvordan virker norsk innvandringspolitikk? Hva skjer med identitetskrisen blant norske ungdommer med utenlandsk bakgrunn? Skal innvandrere la seg assimilere i samfunnet for å bli mindre diskriminert? Er integrering en vei å gå?

NRK1 tirsdag 22.00

Programmet er ved Nader Izadpanah, tlf: 936 56 214
Pressekontakt Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83