Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 27. august 2001 kl 22.00 Dok22: Dok22: Når fengsler blir forretning

Fanger som salgsvare

Amerikanske fanger er god butikk (Foto: Films Transit)
Amerikanske fanger er god butikk (Foto: Films Transit)
I USA er det ”outsourcing” som gjelder innen fengselsvesenet. I klartekst betyr det at amerikanske myndigheter overlater administrasjonen og driften av fengsler til private selskaper. Hittil tyder alt på at fengselsdrift er svært god butikk.

USA har flere fanger i forhold til folketallet enn noe annet land i verden. Kritikerne av omorganiseringen innen amerikansk fengselsdrift mener å kunne påvise at det nye systemet faktisk fører til flere innsatte og lengre fengselsopphold. Disse og lignende spørsmål reises i den australske dokumentaren ”Når fengsler blir forretning”.

Moderne slaveri?
Er fanger blitt varer som det spekuleres i på det internasjonale aksjemarkedet? Er fengselsvesenet i USA på vei til å bli en mektig industri som baserer seg på fangearbeidskraft? Er vi vitne til en form for moderne slaveri?

Det er som en ond sirkel: Først innførte man nye og tøffere straffelover i USA, som resulterte i at fengslene ble mer og mer overbefolket. For å løse krisen satte myndighetene administrasjonen av fengslene og utnyttelsen av fangenes potensial som arbeidskraft ut på kontrakt til private, multinasjonale selskaper. Selskapenes årsregnskaper viser at det bare er høyteknologi-firmaer som kan vise til en lignende verdistigning. Dokumentaren ”Når fengsler blir forretning” utforsker forbindelseslinjene mellom amerikanske styresmakter og forretningsliv på dette området.

Null toleranse
Kritikere av systemet står fram i dokumentaren og viser til alternative måter å demme opp for kriminalitet og forseelser på. Dagens parole i USA er ”Null toleranse” (Zero Tolerance), og kritikerne mener at amerikanske regjeringer de siste tiårene har kjørt kriminalpolitikken inn i en blindgate. Hvor havner til slutt jussen i et markedsavhengig system der frihetsberøvelse blir et grunnlag for profitt, spør de.

Stable i høyden
”Når fengsler blir forretning” tar oss med bakenfor rekordtallene i de framgangsrike fengselsselskapenes glansede årbøker. Vi får være med på en gigantisk fengselsmesse der hundrevis av salgsrepresentanter viser fram det nyeste innen bransjen – fra bærbart anti-rømningsutstyr til fengselsceller som er enkle å stable i høyden.

Dokumentaren gir også de innsatte en sjanse til å fortelle om fangelivet, og situasjonene som beskrives antyder en hel del om de menneskelige omkostningene i fengselsindustriens vidunderlige nye verden.

At dette er en bransje i framvekst reflekteres også av amerikanske forfattere og artister. Kurt Vonneguts roman ”Hocus Pocus” (1991) er nettopp en satire på et fengselsvesen som USA har overlatt til Japan å ta seg av. I boka har hovedadministrasjonen har sete i Tokyo.

I sin sang om Black Panther-aktivisten George Jackson som falt for vaktenes kuler i San Quentin-fengslet i California, deler Bob Dylan en skrekkvisjon med dem som vil lytte:

Sometimes I think this whole world
Is one big prison yard.
Some of us are prisoners
The rest of us are guards.

Australsk produksjon
Originaltittel: ”Profits of Punishment”
Regi: Catherine Scott
Pressekontakt Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57

Bilde
Amerikanske fanger er god butikk (Foto: Films Transit)