Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 12. november 2002 kl 20.25 Brennpunkt: Brennpunkt: "Alene med russerne"

To gode naboer?

I sommer sendte plutselig Russland et av Nordflåtens tyngste krigsskip for å drive fiskerioppsyn i den såkalte vernesonen rundt Svalbard. Det høyst uvanlige opptrinnet skapte sterk bekymring i Norge. Hva var grunnen til at Russland uten forvarsel satte i verk denne maktdemonstrasjonen?

Norge har gjennom hele Den kalde krigen og fram til i dag kunnet regne med solid ryggdekning fra NATO og USA hvis det skulle oppstå en konflikt med vår store nabo i øst. Men hva har den nye verdensorden å si for vårt forhold til Russland i nord? Dette spørsmålet forsøker ”Brennpunkt”-redaksjonen å gi svar på i dokumentaren ”Alene med russerne”. I programmet vil også bakgrunnen for det skremmende besøket fra krigsskipet ”Sveromorsk” bli avdekket.

I ”Brennpunkt” står flere ledende representanter for russisk fiskerinæring fram og beskylder Norge for grove overgrep mot russiske fiskere i Barentshavet. De krever at russiske myndigheter griper inn, om nødvendig med militærmakt, for å forsvare deres interesser.

Putin i Norge
At ”Alene med russerne” sendes nå, er ikke tilfeldig. Dagen dokumentaren sendes er Russlands president Vladimir Putin på offisielt besøk i Norge. To av områdene som skaper mest problemer mellom Norge og Russland, er delelinjen i Barentshavet og det norske forvaltningsregimet i fiskevernsonen rundt Svalbard. Vil Putin gå inn i en diskusjon om dette under sitt besøk i Norge?

I dokumentaren ser vi også på spillet rundt olje- og gassvirksomheten, der den økende interessen fra utlandet kan gjøre det vanskelig for norske bedrifter å sikre seg lukrative avtaler. Fra de som er involvert på norsk side, enten det gjelder fiskeri, olje eller gass, etterlyses det et sterkere offentlig engasjement for å sikre norske interesser i det ressursrike området.

Egenprodusert dokumentarprogram
Programansvarlig: Morten Jentoft og Arild Sandsvik
Redaktør: Per Anders Johansen
Pressekontakt: Eirin Grytbakk, tlf 23 04 86 96