Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 25. oktober 2009 kl 11.03 Gudstjeneste fra Salem Misjonsmenighet, Kristiansand

Gudstjeneste fra Salem Misjonsmenighet

Bots og bededag: Jesaja 59, vers 1 – 4 og 8-9.
Taler: Pastor Geir Johannessen.
Lovsangleder og solist: Åsne-Louise Valenzuela.
Norsk Salmebok: 479 og 858.