Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 5. august 2007 kl 16.00 Høstsonaten

Bergman og Ullmann i samspill

Forholdet mellom moren Charlotte (Ingrid Bergman) og datteren Eva (Liv Ullmann) er ikke det beste… (Foto: Personalfilm/ITC)
Forholdet mellom moren Charlotte (Ingrid Bergman) og datteren Eva (Liv Ullmann) er ikke det beste… (Foto: Personalfilm/ITC)
Eva (Liv Ullmann) er bosatt i en norsk bygd og gift med presten Viktor. Hun skriver til sin mor, den kjente pianistinnen Charlotte Andergast (Ingrid Bergman), og ber henne besøke dem. Foranledningen er at Charlotte nettopp har mistet sin venn og akkompagnatør Leonardo.

Selv er ikke Eva kommet over sorgen etter at hennes fire år gamle sønn druknet.

Moren ankommer og blir ille berørt over at Eva har tatt hjem sin sterkt handikappede søster Helena. Charlotte hadde selv plassert henne på en institusjon for handikappede.

Om natten har Charlotte mareritt, og Eva prøver å berolige henne. Dermed begynner de å snakke om fortiden. Eva minnes barndommen, og hvordan moren neglisjerte både mann og barn for karriererens skyld.

Sviket
Allerede fra barndommen av var kunsten det eneste som kunne få Charlotte til å føle seg i kontakt med livet. Nå spør hun seg selv om alle har det slik, eller om noen har større begavelse enn andre til å leve livet. For henne blir kunsten en slags erstatning for det virkelige livet, men dette har sin pris – kunstnerens barn blir den lidende part.

Charlotte har sviktet sin syke datter, og sviket har vært med på å fremskynde hennes fysiske invalidisering. Hun har også sviktet sin friske datter, noe som langt på vei invalidisert henne psykisk.

Programmet er sendt tidligere.


Svensk drama (1978)
Originaltittel: "Höstsonaten"
Med Ingrid Bergman, Liv Ullmann, Lena Nyman, Halvar Björk, Erland Josephson, Arne Bang-Hansen, Georg Løkkeberg og Mimi Pollak.
Regi: Ingmar Bergman
Foto: Sven Nykvist
Pressekontakt: Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83 / 98 87 50 78
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf: 815 65 900 info@nrk.no