Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 10. januar 2002 kl 19.30 Schrödingers katt

Bakteriemangel kan gi allergi

Mangel på bakterier kan være en av årsakene til at stadig flere barn får allergi. Det mener forskere ved NTNU i Trondheim som nå setter i gang en av de største granskningene av nyfødte i Norge noen gang.

Avføringsprøver og blodprøver fra over 700 spedbarn skal samles inn, og dette er første gang det er gitt tillatelse til å tappe blod fra ellers friske spedbarn i Norge.

Forskerne tror at ved å sammenligne kan de påvise en annen bakterieflora hos de barna som senere utvikler allergiske sykdommer. Bakteriene som møter barnet ved fødselen, stimulerer og former immunsystemet, og uten den rette stimuleringen kan immunsystemet forbli umodent.

Tidligere er det påvist at bakteriefloraen i tarmene hos barn i Estland er den samme som hos svenske barn for 30 år siden og at forekomsten av allergiske plager i Estland tilsvarer det svenske nivået på samme tidspunkt, altså langt lavere enn i dag.

Fra Forskningsredaksjonen NRK Sør-Trøndelag
Programleder: Gry Molvær
Prosjektleder: Jorunn Voll
For ytterligere informasjon: schroedingers.katt@nrk.no
Pressekontakt Hilde Ljøen, tlf. 23 04 72 36