Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 mandag 1. november 1999 kl 19.35 Innblikk: Afrika - latter og lidelse

Innblikk: Afrika - latter og lidelse (tt

NRK2 mandag 1. november kl 19.35
Innblikk (4:11): Afrika - latter og lidelse

I Universitetsbiblioteket møter vi i kveld programleder Tomm Kristiansen i en samtale med professor Jarle Simensen om temaet \"Latter og lidelse\". Hvordan samsvarer vårt bilde av Afrika med virkeligheten?
Jarle Simensen er ekspert på afrikansk historie. Tomm Kristiansen er tidligere Afrikakorrespondent for NRK. Begge har skrevet bøker om Afrika.
Samtalen tar opp sider ved afrikansk utvikling og historie som er lite kjent, blant annet om Afrikas storhetstid før europeerne kom. Europeernes ansvar for slavehandelen er kjent. Mindre kjent er det at også afrikanske konger og høvdinger var med på slavehandelen.
Hva er bakgrunnen for at Afrika ligger etter andre verdensdeler når det gjelder økonomisk utvikling?
Dagens situasjon i Afrika preges både av forsoning mellom mennesker, som i Sør-Afrika, og av borgerkriger, konflikter og stater som går i oppløsning. Jarle Simensen drar linjer mellom det som skjer i Afrika og på Balkan.

Om serien
NRK2 startet 11. oktober en stor samtaleserie i 12 deler der profilerte programledere fra radio og fjernsyn intervjuer personer de mener kan gi viktige perspektiver og innspill til samfunnsdebatten. Gjennom dialog og diskusjon skal \"Innblikk\" gi kunnskap, innsikt, refleksjon og være en møteplass for ulike syn og vurderinger.
Rammen rundt det hele er Universitetsbiblioteket i Oslo, og en del av grunnlaget for samtalene er en kronikk som blir lagt ut på Internett.
- Vi sitter ofte med interessante temaer vi ikke får brukt i korte nyhetsinnslag eller debattprogrammer. \"Innblikk\" gir mulighet til en mer utdypende samtale om tema fra forskjellige samfunnsområder. Disse kan variere fra skolepolitikk, litteratur og genforskning til teknologi og miljøpolitikk, opplyser redaktør for serien, Audgunn Oltedal, som understreker at det ikke er lagt opp til noen \"krangleform\" på samtalene.
Programledere i høst er i tillegg til Oltedal, Christian Borch, Tomm Kristiansen, Arild Hagen, Gunnar Grøndahl og Guro Tarjem. Christian Borch legger ikke skjul på at han er svært begeistret for serien. - I vår tabloidverden taes det ikke hensyn til at den reflekterte seer ønsker å være med på et resonnement som fullføres til bunns. \"Innblikk\" gjenreiser utvilsomt den reflekterte samtaleformen i fjernsynet, fastslår han.

NRK2 mandag kl 19.35

Egenprodusert samtaleserie i 11 deler
Redaktør: Audgunn Oltedal
Programleder i kveld: Tomm Kristiansen
Prosjektleder: Gerd Inger Polden