Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 21. desember 2004 kl 23.10 Utsyn: Effekten av utarmet uran

Utarmet uran, livstruende senskader

Professor Sigwaert Günther var den første som advarte mot de farlige langtidsvirkningene av ammunisjon av utarmet uran som ble brukt i de to gulfkrigene – her blant skadde barn i Irak etter den siste gulfkrigen. (Foto: Ochowa-Film)
Professor Sigwaert Günther var den første som advarte mot de farlige langtidsvirkningene av ammunisjon av utarmet uran som ble brukt i de to gulfkrigene – her blant skadde barn i Irak etter den siste gulfkrigen. (Foto: Ochowa-Film)
I de to gulfkrigene brukte de amerikanske styrkene ammunisjon av såkalt utarmet uran. Professor Sigwaert Günther, tysk lege med epidemier og tropesykdommer som spesiale, var den første som advarte mot konsekvensene: Livstruende senskader. I kveld møter vi ham ute i felten i Irak.

Denne tyske dokumentaren vant den europeiske fjernsynsprisen på den 21. internasjonale miljøvernfilmfestivalen "Ökomedia 2004".

Feltundersøkelser
I løpet av de to gulfkrigene ble tonnevis med ammunisjon av utarmet uran spydd ut over Irak av de amerikanske militære styrkene. I dokumentaren følger vi med professor Günther og hans amerikanske kolleger på feltundersøkelser etter krigene i Kosovo, Bosnia og Irak.

Barna verst rammet
Alle disse stedene brukte de amerikanske styrkene den farlige ammunisjonen av utarmet uran. Filmen viser en rekke senskader hos sivile og tidligere militære forårsaket av denne ammunisjonen. Kjennskapen til disse skadene har vært sparsomme – inntil nå – og det viser seg å være barna i disse krigsområdene som tar størst skade av bruken av slik ammunisjon.

20 000 ganger sterkere
Ekspertene vi møter i dokumentaren, fant ut at etter den siste gulfkrigen hadde områdene rundt byen Basra en radioaktiv stråling tilsvarende 20 000 ganger Jordens naturlige radioaktive stråling.

Så tidlig som i 1991, like etter den første gulfkrigen, registrerte professor Günther en rekke tilfeller av ukjente sykdomssymptomer hos ansatte ved universitetsklinikken i Bagdad, symptomer han aldri hadde sett i løpet av sin 40 år lange praksis i Irak.

Professor Günther undersøkte et stort antall deformerte babyer og større barn. De fleste døde etter kort tid, og alle kasus ble dokumentert. Forekomsten av malfunksjoner i nyrer og lever var hyppig, likeså av kreft og av genetiske defekter.

Appell om et totalforbud
Da lignende symptomer i sin tur begynte å melde seg hos amerikanske og britiske veteraner fra gulfkrigene og hos deres barn, syntes årsaken å være klar for professor Günther og for en lang rekke andre vitenskapsfolk. Nå appellerer de til de ansvarlige myndigheter om et totalforbud mot denne type ammunisjon, et angrepsvåpen som hører med til standardutstyret i USAs våpengrener.

Tysk dokumentar (2004)
Originaltittel: Der Arzt und sie verstrahlten Kinder von Basra/The Doctor, the Depleted Uranium and the Dying Children
Produsert av: Ochowa-Film
Kontaktperson i Programinnkjøp Dokumentar: Gunilla Gaarder, 23 04 93 64, gunilla.gaarder@nrk.no
Pressekontakt: Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57

Utarmet uran, livstruende senskader

I de to gulfkrigene brukte de amerikanske styrkene ammunisjon av såkalt utarmet uran. Professor Sigwaert Günther, tysk lege med epidemier og tropesykdommer som spesiale, var den første som advarte mot konsekvensene: Livstruende senskader. I kveld møter vi ham ute i felten i Irak.

Denne tyske dokumentaren vant den europeiske fjernsynsprisen på den 21. internasjonale miljøvernfilmfestivalen "Ökomedia 2004".

Feltundersøkelser
I løpet av de to gulfkrigene ble tonnevis med ammunisjon av utarmet uran spydd ut over Irak av de amerikanske militære styrkene. I dokumentaren følger vi med professor Günther og hans amerikanske kolleger på feltundersøkelser etter krigene i Kosovo, Bosnia og Irak.

Barna verst rammet
Alle disse stedene brukte de amerikanske styrkene den farlige ammunisjonen av utarmet uran. Filmen viser en rekke senskader hos sivile og tidligere militære forårsaket av denne ammunisjonen. Kjennskapen til disse skadene har vært sparsomme – inntil nå – og det viser seg å være barna i disse krigsområdene som tar størst skade av bruken av slik ammunisjon.

20 000 ganger sterkere
Ekspertene vi møter i dokumentaren, fant ut at etter den siste gulfkrigen hadde områdene rundt byen Basra en radioaktiv stråling tilsvarende 20 000 ganger Jordens naturlige radioaktive stråling.

Så tidlig som i 1991, like etter den første gulfkrigen, registrerte professor Günther en rekke tilfeller av ukjente sykdomssymptomer hos ansatte ved universitetsklinikken i Bagdad, symptomer han aldri hadde sett i løpet av sin 40 år lange praksis i Irak.

Professor Günther undersøkte et stort antall deformerte babyer og større barn. De fleste døde etter kort tid, og alle kasus ble dokumentert. Forekomsten av malfunksjoner i nyrer og lever var hyppig, likeså av kreft og av genetiske defekter.

Appell om et totalforbud
Da lignende symptomer i sin tur begynte å melde seg hos amerikanske og britiske veteraner fra gulfkrigene og hos deres barn, syntes årsaken å være klar for professor Günther og for en lang rekke andre vitenskapsfolk. Nå appellerer de til de ansvarlige myndigheter om et totalforbud mot denne type ammunisjon, et angrepsvåpen som hører med til standardutstyret i USAs våpengrener.

Tysk dokumentar (2004)
Originaltittel: Der Arzt und sie verstrahlten Kinder von Basra/The Doctor, the Depleted Uranium and the Dying Children
Produsert av: Ochowa-Film
Kontaktperson i Programinnkjøp Dokumentar: Gunilla Gaarder, 23 04 93 64, Pressekontakt: Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57

Bilder
Professor Sigwaert Günther var den første som advarte mot de farlige langtidsvirkningene av ammunisjon av utarmet uran som ble brukt i de to gulfkrigene – her blant skadde barn i Irak etter den siste gulfkrigen. (Foto: Ochowa-Film)

Professor Sigwaert Günther har gjennomført feltundersøkelser etter krigene i Kosovo, Bosnia og Irak. (Foto: Ochowa-Film)

Kjennskapen til skadene har vært sparsomme – inntil nå – og det er barna i krigsområdene som tar størst skade av bruken av ammunisjon av utarmet uran. (Foto: Ochowa-Film)