Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 30. desember 1999 kl 20.30 Hvem var du, menig Gudmundson?

Hvem var du, menig Gudmundson? (ttv)

NRK1 Torsdag 30. desember kl 20.30
Hvem var du, menig Gudmundson?

Norske bygdegutter falt i USA

Erik Bye tar i romjulen oss med på en historisk reise i USA, der mange norske bygdegutter som utvandret på midten av 1800-tallet, falt i borgerkrigen. Han tar oss med til Chickamauga, Georgia, og til gjenskapelsen av slaget hvor 100 norske gutter døde.
Under den amerikanske borgerkrig (1861- 65) deltok tusener av norske immigranter, hovedsaklig i Nordstatsarmeen. Men tidlig i krigen ble det også opprettet et eget \"norsk\" regiment, det 15. Wisconsin Frivillige Infanteri-regiment, under kommando av den 32 år gamle oberst Hans Christian Heg, født i Lier ved Drammen.
De unge rekruttene, som kom fra Valdres, Hallingdal, Voss, Sogn, Numedal og andre bygder, var ferske immigranter, og behersket knapt engelsk. De var fattige bondegutter som søkte lykken i Amerika. De utvandret til det forjettede land for å få et bedre liv enn de hadde i Norge.
-Jeg møtte etterkommere av oberst Heg under mitt besøk i Chickamauga. Det ble også arrangert en minnehøytidelighet over guttenes krigsinnsats, Det er første gang noen har vist dem ære og heder, forteller Erik Bye.
Det blodigste slaget i den amerikanske borgerkrigens historie fant sted i Chickamauga 19. - 20. september 1863. 100 av de 200 norske guttene omkom, og med dem også oberst Heg. Over 100.000 mann, ca. 50.000 på hver side, tørnet sammen. Da kampene stilnet, lå det over 30.000 mann igjen på slagmarken.
Det \"norske\" regimentet deltok i til sammen 62 trefninger og slag under hele krigen. Regimentet led store tap overalt, men det er Chickamauga som lever sterkest i minnet. I september i år ble den norske styrken og deres oberst trukket frem av glemselen på amerikansk initiativ. Norge var offisielt representert ved oberst Aksel Olsson fra vår militærmisjon i Washington og ved den norske konsul i Atlanta. Erik Bye representerte Nordmannsforbundet og Norsk utvandrermuseum på Hamar. Mer enn tjue etterkommere av oberst Heg, deriblant hans over 80-årige sønnesønns sønn, kommandør James Heg, deltok i seremonien.
Det er Erik Bye og Bjørn Sand som har laget dette programmet.

NRK1 torsdag kl. 20.30

Pressekontakt Fjernsynets informasjonsavdeling: Anne Bekkevold, 23 04 89 56
Programleder: Erik Bye
Prosjektleder: Håkon Skogrand