Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 19. januar 2004 kl 21.30 Faktor: Farlig ferdsel

Overkjører naturen

Ekteparet Inger Anne (52) og Isak Hætta (68) og deres datter på barmarkskjøretøy. (Foto: Viggo Brox, NRK)
Ekteparet Inger Anne (52) og Isak Hætta (68) og deres datter på barmarkskjøretøy. (Foto: Viggo Brox, NRK)
Ekteparet Inger Anne (52) og Isak Hætta (68) fra bygda Mieron i Kautokeino har utmarka som viktig binæring gjennom innlandsfiske, bærplukking og rypejakt. Men både fiskevann og multemyrer ligger flere mil fra bebyggelsen, og derfor bruker de en sekshjuls terrengmotorsykkel for å komme seg ut i naturen.

Stadig flere i både Finnmark og resten av landet skaffer seg terrengmotorsykler, og fra 1997 til utgangen av 2002 har antallet økt fra ca 700 til over 3 000. En tredjedel av disse kjøretøyene befinner seg i Finnmark, og barmarkskjøringen har ført til at store myrområder på Finnmarksvidda og Varangervidda er ødelagt.

Deler ut stadig nye dispensasjoner
Den eksplosive økningen i barmarkskjøring foregår i en svært sårbar natur hvor ett enkelt kjørespor kan bli stående i flere tiår. I Finnmark er det i dag 3182 kilometer med barmarksløyper, til tross for at motorisert ferdsel i utmark i utgangspunktet er forbudt i Norge. De åpne, godkjente løypene er på 745 kilometer. I tillegg har det oppstått et løypenett på 2437 kilometer fordi kommunene stadig deler ut nye dispensasjoner til barmarkskjøring. En slik dispensasjon skal kun gis dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte.

Store skader på naturen
Inger Anne og Isak Hætta bor i en kommune hvor det er svært enkelt å få dispensasjon fra motorferdselforbudet. Kjøretillatelser fra Kautokeino er svært generelle, og ingen fra kommunen får avslag på sine søknader. Konsekvensen er at barmarksområder blir ødelagt, og at store myrområder dreneres. Forsker Hans Tømmervik ved Norsk Institutt for Naturforskning har fulgt utviklingen i 20 år, og er skremt. Han registrerer at stadig større områder på vidda blir ødelagt, og ser også den samme utviklingen andre steder i landet.

Om "Faktor"
"Faktor" er en serie egenproduserte dokumentarer som våger å ta standpunkt, med en nær og personlig fortellerstil. Med mennesket i fokus ønsker "Faktor" å gi tilstedeværelse, og sette enkeltmennesket inn i en større sammenheng.

Egenprodusert dokumentar
Programskapere: Rolf Jakobsen og Viggo Brox
Pressekontakt: Eirin Grytbakk, tlf 23 04 86 96/995 39 252


LENKER
  • Hjemmeside