Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 lørdag 8. februar kl 21.10 En arktisk romodyssé

På kanten av verden


Sommeren 1967 reiser major Roald Søfteland til Ny-Ålesund, Svalbard – verdens nordligste bosetting. Han har permisjon fra Luftforsvaret, og skal være ansvarlig for en høyteknologisk satellittstasjon der oppe. Denne dokumentaren tar oss med til et skjørt pionérsamfunn hvor personlige utfordringer møter storpolitiske konflikter.

«En arktisk romodyssé» tar opp et lite kjent kapittel i norsk kaldkrigshistorie, og for å fortelle historien er det brukt unike filmopptak fra 60-tallet.

Pionérprosjektet
Satellittstasjonen er en viktig del av et stort pionérprosjekt: For første gang skal Europa sende satellitter i bane rundt jorda, og besetningen på 25 mann i Ny-Ålesund skal hente ned verdifulle forskningsdata fra satellittene.

Gjennom et drøyt år må Roald og hans menn takle tekniske problemer, langvarig isolasjon, monoton mørketid, altfor store spritkvoter og hverandre. Isbjørnen vaker rundt dem i den polarfrosne ødemarka, og den sovjetiske bosettingen Barentsburg er nærmeste nabo.

Mistenksomme russere
Sovjetunionen er sterkt kritiske til satellittvirksomheten i Ny-Ålesund. De setter hardt diplomatisk press mot Norge, og anklager stasjonen for spionasje. Mistankene deres blir ikke mindre av at stasjonssjef Søfteland har bakgrunn fra etterretningsarbeid i
Luftforsvaret.

Det blir opp til Roald å overbevise russerne om at anlegget faktisk er sivilt, før Sovjetunionen kan bruke det som et påskudd til å starte egen militær virksomhet på
Svalbard.

På denne isolerte utposten i Arktis kolliderer romkappløpets optimisme med den kalde krigens mistenksomhet. Søfteland blir stående i skjæringspunktet med et stort ansvar.

Sendt tidligere.

Norsk dokumentar
Produsert av Tordenfilm AS i samproduksjon med Atmo Media Network og Tamburin
Produksjon.
Kontaktadresse for presse: presse@nrk.no, tlf 414 28 800
TV-seere kan henvende seg til Publikumsservice, tlf: 23 04 70 00