Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 20. november 2012 kl 19.45 Ut i naturen: Ikke så grønn likevel?

Strek i regningen


Ren energi er ikke nødvendigvis helt ren. I hvert fall ikke hvis naturinngrepene tas med i beregningen.

Ikke alle kostnadene finnes i kalkylene. Omfattende naturinngrep må til for å skaffe mer fornybar energi i kraftmarkedet. Utbygging av flere kraftanlegg for fornybar energi subsidieres av "Grønne sertifikater". Ideen var at større produksjon av kraft fra fornybare kilder ville føre til reduserte CO2-utslipp. Det gjenstår å se om den effekten oppnås. I mellomtiden er støtteordningen omdøpt til "Elsertifikater".

- Vi kan ikke ødelegge natur for å redde naturen, sier SV-politiker Heidi Sørensen. Hun var med på å vedta ordningen med elserifikater, men har uttalt at hun angrer på vedtaket.

Vindkraftanlegg planlegges gjerne i ubebygde områder der konflikten med andre utbyggingsinteresser er minst. Resultatet er at anleggene ofte havner i relativt uberørt natur.

Småkraftanlegg er vannkraftutbygginger i mindre vassdrag. Skal produksjonsmålene nås, må et stort antall slike vassdrag bygges ut. Heidi Sørensen er meget skeptisk.

- Det er ofte store naturverdier i slike små og mellomstore vassdrag. Og særlig på Vestlandet utgjør de et viktig landskapselement, blant annet for turister. Dette er en bit for bit-nedbygging av naturen som vi fort kan komme til å angre på, sier Heidi Sørensen.

Egenproduksjon, 2012.
Produksjonsleder: Bjørg Langeland, Bjorg.Langeland@nrk.no tlf 93496759
Programansvarlige: Trond Berg. Trond.Berg@nrk.no tlf 95177298
Kontaktadresse for presse presse@nrk.no tlf 414 28 800
Tv-seere bes kontakte Publikumsservice tlf 815 65 900