Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P2 søndag 27. september 2009 kl 09.30 Språkteigen

Korleis gjenopplive eit daudt språk?

Samnorsken blei klubba i hjel i Odelstinget, likevel blir 50-årsjubileet behørig markert. Men er det noko å feire?
Språkteigen møtte jubilantane, som sjølv meiner samnorsken er meir aktuell enn nokonsinne.

Kan ein gjenopplive eit daudt språk? Eliezer Ben Yehuda såg ikkje dette som ei umogleg oppgåve, og sonen hans blei den fyrste hebraiske morsmålsbrukaren i moderne tid.
I dag blir hebraisk brukt av 7 millionar menneske.

Kjem det engelske ordet 'shit' av 'Ship high in transit'? Sylfest Lomheim har svaret.