Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 28. januar 2001 kl 21.30 Arne Garborg - diktar og debattant: "Som ljoset hev den eine draum: å brenne ned"

Arne Garborg diktar og debattant: \"Som

NRK1 søndag 28. januar kl 21.30
Arne Garborg - diktar og debattant (2:2)

Lyriker, målmann og religiøs grubler

Det er den lyriske, den nasjonale og den religiøse Arne Garborg vi møter i det andre programmet om vår store åndshøvding.

- Vi må takke Gud som gav oss Garborg, sa en prest og venn da dikteren fylte 70 år. Til en annen venn repliserte Garborg: - Åssen pokker skal jeg få dem til å forstå at jeg ikke er kristen! Og like fullt kunne han hevde at \"mi einaste trøyst at eg har nådd fram til Jesus.\"

Nei, Arne Garborgs forhold til kristendommen er ikke lett å bli klok på. Så opplevde han også det heller uvanlige å bli kalt både ateist, agnostiker og kristen på samme tid. Det som i hvert fall med sikkerhet kan sies, er at han var opptatt av og slet med religiøse spørsmål hele livet. Og det er denne siden ved mennesket og dikteren Arne Garborg det andre programmet om ham legger mest vekt på. Ikke minst står bøkene hans om Hove-slekten sentralt, bøker som er tuftet på hans egen opplevelse av et barndomsland som lå svøpt i en mørk pietistisk ånd.

Jærbu og europeer
Nasjonale verdier og spørsmål går også som en rød tråd gjennom livet hans. Om han var sterkt forankret i et europeisk kultursyn kjempet han alltid for sitt eget folk - for deres frihet, selvstendighet og verdighet, for deres rett til å dyrke sin egen kultur og bruke sitt eget språk. Kampen for det nasjonale er et annet hovedtema i dette andre Garborg-programmet.

Lyriske toner
Og selvsagt må lyrikeren Arne Garborg gis behørig plass. Få har malt norsk landskap med en vakrere poetisk pensel enn han - enten det var fjellandet i Nord-Østerdalen som fanget blikket hans, eller han ville skildre havlandet der hjemme på Jæren og folket som pinte korn av auren. I en særstilling står \"Haugtussa\", hans lyriske fortelling om den synske gjeterjenta Veslemøy som i programmet framstilles av den talentfulle operasangeren Eir Inderhaug.

Hulda Garborg
Programmet viser også den allsidige kulturpersonligheten Hulda Garborg rettmessig oppmerksomhet. Hun var selv en betydelig forfatter, hun var teater- og folkedansentusiast, hun var bunadens mor og hun var folkeopplyser. Men som fru Garborg hadde hun det ikke alltid like lett, noe programmet også til fulle viser. Og enda verre hadde ektemannen det med sitt tungsinn og sine plager. Ordene han valgte til innskrift på sin egen gravstein forteller det meste:
\"Som ljoset hev den eine draum: å brenne ned,
han helsa glad den skoddeflaum som gav han fred\"

Garborg-jubileet
25. januar var det 150 år siden Arne Garborg ble født. NRK markerer jubileet med å sende to portrettprogrammer om dikteren, debattanten og mennesket Arne Garborg. Oddgeir Bruaset, NRK Møre og Romsdal, er ansvarlig for de halvdokumentariske programmene som blant annet inneholder intervjuer og korte, dramatiske sekvenser.

De to programmene følger Arne Garborg fra oppveksten i et strengt pietistisk hjem i Garborgåsen på Jæren til han ble gravlagt ved hytta si Knudaheio i en annen ås bare noen kilometer unna.

Det første programmet (21.1.) viste dikteren i den tidlige tiden av forfatterskapet der kjærlighet og moral, synet på kvinnen og synet på bonden stod sentral. I kveldens program blir bøkene som kretser om religiøse spørsmål satt i fokus. Samtidig får lyrikeren, målmannen og norskhetsforkjemperen sin rettmessige plass.

NRK1 søndag kl 21.30

Dokumentardrama i to deler om Arne Garborgs liv og diktning
Programansvarlig: Oddgeir Bruaset, NRK Møre og Romsdal
Pressekontakt: Anne-Marie Astad, tlf 23 04 98 41 (anne.marie.astad@nrk.no)

Bilder
1. Veslemøy (Haugtussa) i Eir Inderhaugs skikkelse i Gloppedalen. (Foto: Johan Hole)

2. Arne Garborg (Sigve Bøe) giftet seg i 1887 med Hulda, f. Bergersen (Gunhild Kværness). (Foto: Knut Fjeldstad/Scanpix)