Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 24. desember 2001 kl 16.00 Julegudstjeneste

Den hellige natten

Domprost Ørnulf A. Elseth i Bergen Domkirke.  (Foto: Marit Hommedal, Scanpix)
Domprost Ørnulf A. Elseth i Bergen Domkirke. (Foto: Marit Hommedal, Scanpix)
Så langt vi kjenner tradisjonen, var det Frans av Assisi som for første gang fikk laget en julekrybbe for å minnes Jesu fødsel. I dag er krybben tema i Bergen Domkirke hvor domprost Ørnulf A. Elseth formidler julens glade budskap.

”Krybben og juleevangeliet bringer budskapet om at vi ikke er alene i verden. Gud er der hvor mennesker er. Gjennom Jesu fødsel kom Gud menneskene helt nær, rakte oss hånden og ble en av oss.”

Mer om krybben og juleevangeliet får vi fra domprost Elseth som får følge av Jentekoret ved Høgskolen i Bergen under gudstjenesten. Maria Gamborg Helbekkmo er dirigent, og domkantor Bjørn Lien er musikalsk ansvarlig. Det blir også liturgisk dans ,og barn fra Haukeland skole er hyrder og vismenn.

Om Bergen Domkirke
Bergen Domkirke har en lang og turbulent historie. Den omtales i kong Sverres saga og må ha vært bygget senest omkring 1150. Kirken var viet Olav den Hellige, Norges nasjonalhelgen.

Da fransiskanerne kom til Bergen på 1200-tallets første halvdel, fikk de overta kirken. Kirken brant i 1248 og siden også i 1270. Takket være en gavmild kong Magnus Lagabøter fikk de bygget den opp igjen til en praktfull klosterkirke som ble innviet av biskop Narve i 1301. Den fransiskanske klosterkirke var nøktern og nesten uten utsmykning, noe som merkes den dag i dag.

Bergen Domkirke har vært gjenstand for flere ombygninger etter brann. Kirken brant i 1623 og i 1640. En omfattende restaurering skjedde i 1880-årene under ledelse av arkitektene Christie og Blix. Da ble kirkens rokokkointeriør kastet ut, og kirken fikk tilnærmet sin nåværende innredning.

I 1997 fikk kirken et nytt 61- stemmers orgel, levert av Rieger Orgelbau i Østerrike.

Egenprodusert gudstjeneste fra Bergen
Ved Gunn Aasen
Pressekontakt Anna-Marie Normann, 23 04 78 53/907 75 758

Bilde
Domprost Ørnulf A. Elseth i Bergen Domkirke. (Foto: Marit Hommedal, Scanpix)