Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 fredag 2. april 1999 kl 11.00 Langfredagsgudstjeneste i Stavanger domkirke

Langfredagsgudstjeneste i Stavanger domk


NRK1 langfredag 2. april kl 11.00
Langfredagsgudstjeneste i Stavanger domkirke

Langfredag er smertens dag

Langfredag er smertens dag - og de nye muligheters dag. Kapellan Anne Berger Jørgensen leder oss inn i påskens drama gjennom meditasjoner knyttet til dagens tekst fra Lukas-evangeliet.
- Langfredagsliturgien er fantastisk, sier kapellan Anne Berger Jørgensen, som har hovedansvaret for gudstjenesten fra Stavanger domkirke.
- Denne dagen er det lesningene som er det viktigste og ikke våre tolkninger! Dette betyr at det i denne gudstjenesten ikke skal være noen preken, men kun to korte meditasjoner i tilknytning til lesning fra lidelseshistorien. Der har hun tenkt å trekke frem to personer, nemlig Barrabas og Jesus.
- Disse to rommer all slags svik og skuffelse. Barrabas representerer det ufrivillige sviket, idet folket velger ham fremfor Jesus. Peter representerer det bevisste svik. Langfredag er en dag hvor Jesus bærer begge typer svik i seg. Og mennesker i dag kan kjenne seg igjen i dette!
Anne Berger Jørgensen begynte å studere teologi i 1989 og ble ordinert prest i 1995. Hun har vært kapellan i domkirken siden 1996. Tidligere var hun misjonær i Japan 1972- 1989 og har også vært høgskolelektor en kort periode.
Salmer og musikk vil være preget av enkelhet under langfredagsgudstjenensten. Kantor Terje Hadland sitter ved orgelet og det vil også bli en blokkfløytesolo ved Anne Gundersen.

Stavanger domkirke
Stavanger domkirke stod ferdig rundt 1125 og ble vigslet av Stavangers første biskop, Reinald. Store utvidelser skjedde rundt år 1300 og gjorde at kirken fikk et klart engelsk preg. Av de store middelalderkirkene i Norge er det knapt noen som har bevart så mye av sin opprinnelige bygningskropp som Stavanger domkirke. Den regnes også som et av Norges vakreste middelalderske byggverk. Det er første gang NRK Fjernsynet overfører en gudstjeneste fra denne kirken.
NRK1 fredag kl 11.00

Bilde (via Scanpix/Data-tv/Internett)
Kapellan Anne Berger Jørgensen.

Egenprodusert gudstjeneste fra Stavanger
Ved: Egil Stray Nordberg og Kristin Norseth
Pressekontakt: Anna-Marie Normann. tlf. 23 04 78 53