Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 19. april 1999 kl 20.05 Hitler: Forføreren

Hitler: Forføreren (ttv)


NRK1 mandag 19. april kl 20.05
Hitler (1:6) Forføreren

Seriestart!

Portrett av en diktator

I løpet av de siste 50 årene har det vært skrevet 120 000 bøker og artikler om Hitler. Han må være historiens mest gjennomanalyserte skikkelse. Allikevel har ikke Hitler har ikke vært gjenstand for full tv-belysning før nå. I kveld starter NRK1 en unik dokumentarserie om Hitler i seks deler produsert av tysk fjernsyn.
Det er åpningen av hemmeligholdte arkiver som har gjort det mulig å skape et Hitler- portrett med nytt innhold. Dessuten har historikerne i dag fått såpass avstand til nazitiden at man kan studere Hitler og hans samtid med kjøligere klarsyn enn før.
Ikke dermed sagt at man har funnet noen forsonende trekk ved denne folkeforfører, utpresser, samvittighetsløse hærfører og gudsjammerlig kjedelige privatmann.

Faghistorisk tyngde
Blant de historikere som medvirker i serien er professorene Eberhard Jackel, Ian Kershaw, Walter Hofer og Klaus Hildebrandt. Også historikere fra Frankrike, USA og andre land bidrar til nyanserte oppfatninger om Hitler og hans nazistiske samtid.
Hver av de seks episodene tar utgangspunkt i hvordan Hitlers skygge beveger tusener av mennesker den dag i dag. For eksempel vil den delen som omhandler privatmannen Hitler vise hvordan tusener av turister daglig besøker Hitlers hjem. Hvordan turistene stadig blir tilbudt postkort og suvenirer som gir inntrykk av å fortelle noe om diktatorens privatliv.
Mye av filmstoffet omkring Hitler ble produsert for propagandaformål. Dette løgnaktige stoffet blir i serien satt opp mot innslag som forteller den tragiske og smertefulle sannhet. Vitnesbyrd fra Hitlers samtidige hører også med i en slik portrettserie. Man har prøvd å unngå uttalelser fra nazitidens prominenser. De har latt seg høre så ofte før. I stedet har man funnet frem til hva mannen i gata opplevde under Hitlers avsindige maktutøvelse.

Lebensraum
Slik håper programskaperne å finne svar på de evige spørsmål: Hvordan kunne Hitler greie å gjøre det tyske folk til redskap for sine vanvittige ambisjoner om lebensraum? Hvilke psykologiske virkemidler tok han i bruk, og hvordan kan massene beskytte seg i dag mot tilsvarende innflytelse?

Episode 1: Folkeforføreren
I kveldens første del blir vi presentert for Hitler som den store folkeforfører. Hans grep om massene er legendarisk. Millioner underkastet seg Føreren, bare noen greide å beholde sin integritet. Det var folks følelser han appellerte til, ikke deres intellekt. Han eksperimenterte med sin overtalelsesevne og brukte avvekslende press og bestikkelser for å få nøkkelpersoner over på sin side. Han hadde bare forakt til overs for massene.
Som han sa allerede i 1926: - Folkemassen er blind og stupid. Den består av primitive følelser, hat - det er folkets fundamentale sjel!
NRK1 lørdag kl 20.05

Bilder (via Scanpix, Data- tv/Internett)
Hitler er trolig historiens mest gjennomanalyserte skikkelse. I løpet av de siste 50 årene har det vært skrevet 120 000 bøker og artikler om den tyske diktatoren.

NRK1 starter i kveld en unik dokumentarserie om Adolf Hitler. Første del handler om hans evne til å spille på følelser, og hvorfor så mange tyskere lot seg forføre.

Tysk dokumentarserie
Produksjon: ZDF
Originaltittel: Hitler
Pressekontakt Fjernsynets informasjonsavdeling: Siri G. Meyer, 223 04 81 23