Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 19. november 2013 kl 19.45 Ut i naturen: Dum som ei gås? - magasin

For mange


I kveld skal vi på gåsejakt sammen med Ove Martin Gundersen og Lars Waade. De to er med i et forskningsprosjekt som handler om å finne frem til den beste måten å drive jakt på kortnebbgås. Det er ikke enkelt, for gjessene er slett ikke dumme.

Hver vår og høst kommer store flokker med kortnebbgjess til Trøndelag. Området rundt Trondheimsfjorden er et spiskammers for denne gåsearten, som oppholder seg i Belgia og Nederland om vinteren og hekker på Svalbard om sommeren.

Flere eller færre
De siste årene har bestanden av kortnebbgjess økt, og i fjor vår talte forskerne over 80.000. Årsaken til at de har blitt så tallrike, er trolig et mildere klima på Svalbard, som igjen fører til at gjessene får frem flere unger.

Kortnebbgåsa er fredet i Belgia og Nederland, men landene har likevel blitt enige med Norge og Danmark om at arten må reduseres til ca 60 000 individer gjennom høstjakt. Dette må til fordi gjessene blir så overtallige at store avlinger blir ødelagt blant annet på kysten av Trøndelag.

Ulfs elgjakt
Mens programleder Ingrid Langeland Olderbakk jakter gås, er naturfotograf Ulf Myrvold på leting etter den aller største elgen i skogen. Elg er ikke noe sjeldent syn for ham, men han undrer seg over at han aldri ser de største kongene.

Uventet gjest
Denne høsten har Ut i naturen fulgt "Baffin Babes" på ekspedisjon til Sør-Georgia. I siste episode av denne serien får jentene besøk i teltet – av en selunge.

Programleder: Ingrid L. Olderbakk, tlf 91613637
Redaktør: Terje Dale
Produksjonsleder: Bjørg Langeland
Kontaktadresse for presse: presse@nrk.no , tlf 414 28 800
Tv-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf 23 04 70 00