Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 onsdag 1. oktober 2003 kl 11.05 Perspektiv: Det går alltid et tog ...

Historien om jernbanen i Norge


"Caroline", fra 1860-årene, er Norges eldste bevarte damplokomotiv, og finnes i dag på Jernbanemuseet på Hamar (Foto: Thor Bjerke, Jernbanemuseet)
Historien om jernbanens utvikling i Norge starter for snart 150 år siden. I 1854 åpnet "Hovedbanen" mellom Christiania og Eidsvoll. På denne tiden var eksport av trelast Norges viktigste inntektskilde. Banen ble anlagt for å rydde opp i det trafikkaoset det var når 40 000 vognlass med tre og plank ble trukket av hester til Christiania i løpet av et år.

Jernbanen bød på rimelig transport av store mengder last, i tillegg til passasjerer. Utbyggingen på slutten av 1800-tallet førte til at by og bygder ble knyttet tettere sammen.

Mindre kjent er det kanskje at jernbanen og dampskipene førte til at det ble billigere å dyrke korn i USA, og frakte det til Norge, enn å dyrke korn her. Landbruket vårt ble for en stor del lagt om fra korn- til forproduksjon.

I dette programmet følger vi utviklingen av jernbanen i Norge, fram til krigen i 1940. I det andre programmet, som kommer 15. oktober, fortelles historien om jernbanens vekslende kår fram til vår tid.

Programmet sendes i reprise førstkommende lørdag kl 13.50.

Egenprodusert program fra Perspektivredaksjonen
Programansvarlig: Stein Wien
Prosjektleder: Sissel Helle Birkelund
Pressekontakt: Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83