Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 lørdag 22. april 2000 kl 16.00 Bibelen: Salomo

Bibelen: Salomo (t)


Påsken 2000

NRK1 påskeaften lørdag 22. april kl 16.00
Bibelen (1:2)

Maktkamp etter Kong David

Vi skal tilbake nesten tusen år før Kristus i denne todelte bibelske tv-produksjonen. Til den blomstrende oppgangstiden i Israel da den gamle kong David var aggressivt opptatt av å bygge flere praktfulle templer og andre prestisjebygg. Det er gode tider i landet, men befolkningen begynner å bli trett av all skattelegging og byggearbeid.

Ved hoffet er det naturligvis mye intriger. Blant Davids mange sønner hersker en spesiell rivalisering mellom den kloke Salomo og den ærgjerrige Adonja. Hvem av disse skal komme til å arve tronen?

Adonja var Davids fjerde sønn, og den som sterkere enn noen krevde retten til kronen. Han samlet flere nøkkelpersoner på sin side, blant dem hærføreren Joab, og prøvde å erobre kongekronen ved et kupp. Det er da profeten Natan griper inn i konflikten og sørger for at David velger Salomo som sin etterfølger. Adonja må søke asyl ved tempelalteret.

Slik som denne maktkampen omtales i Det gamle testamentet, prøver Adonja seg en gang til på et senere tidspunkt. Men da har Salomo fått nok og gjør kort prosess. Salomos regjeringstid varte fra ca. 975-936 f.Kr.

Salomo takker Gud for all støtte i maktkampen og ber om å bli så klok at han kan skille mellom godt og vondt. Den dag i dag blir denne historiske kongen æret for sin klokskap. Hans regjeringstid var preget av fred og økonomisk fremgang. Skjønt - hvordan han kunne opprettholde fred mellom sine mange koner, fremgår ikke av denne tv- produksjonen. Hans mange byggeprosjekter la store byrder på folket, og mange mislikte at hans utenlandske koner dyrket fremmede guder.

Storprosjekt
Det er film- og tv-selskaper i en rekke europeiske land som står bak dette storprosjektet, og skuespillerne er fra tilsvarende mange kanter. Gamle David spilles av Max von Sydow, og Anouk Aimée kler rollen som Batseba, mor til Salomo. Ben Cross spiller Salomo og Adonja spilles av Ivan Kaye.

NRK1 påskeaften lørdag kl 16.00

Bilder (elektronisk på pressetjenestens web- sider)

1.- 2. Max von Sydow spiller den aldrende kong David, far til Salomo
3. Ben Cross i rollen som Salomo
4-8. Det er mange vakre kvinner rundt David og Salomo, tusen år før Kristus.


Internasjonal bibelsk produksjon
Originaltittel: The Bible - Salomon
Regi: Jeremy Zimmermann
I rollene: Max von Sydow, Anouk Aimée, Ben Cross, Ivan Kaya
Fjernsynets informasjonsavdeling: tlf. 23 04 78 46
1