Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 8. april 2004 kl 19.30 Påskenøtter

Historiens sus

Roald Øyen går denne gangen i Harald Hårfagres fotspor. I slaget ved Hafrsfjord i 872 sto den siste striden mellom kong Harald og vikingkongene.

Kongen fikk for øvrig navnet "Hårfagre" fordi han nektet å klippe håret før Norge var samlet til ett rike. Det vanket nok både mjød og hårklipp(?) da han kom hjem til Gyda i 872.

I den fjerde utgaven av "Påskenøtter" befinner vi oss på området hvor Harald Hårfagres kongsgård i sin tid sto – faktisk ikke så langt fra Hafrsfjorden.

Egenprodusert underholdning
Programleder/ansvarlig: Roald Øyen
Pressekontakt: Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83