Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 fredag 2. april 2010 kl 18.55 Boleros, Bolero

Ravels største hit

Maurice Ravel komponerte
Maurice Ravel komponerte "Bolero" som ballettmusikk i 1928. (Foto: Arte France)
Hvordan kan et av musikkverdenens mest enkle og likefremme verk, trone som en av de største suksesser på det klassiske repertoaret? I kveld tar Arild Erikstad for seg "Bolero".

Komposisjonen må være noe av det mest lidenskapelige i hele musikklitteraturen. Maurice Ravel skrev "Bolero" som ballettmusikk. Den franske dokumentaren "Boleros, Bolero" om komponisten og verket avdekker mye av bakgrunnen for det. Regissøren Michel Follin mottok prisen for beste musikkdokumentar av SACEM (det franske TONO) tidligere i år.

"For å unngå enhver misforståelse om dette verket, la det vært klart at det ikke på noen måte er ment som en utlegning av min person. Heller ikke har jeg her forsøkt å komponere noe virtuoust. Dette er ganske enkelt noe jeg hadde lyst å skrive, og jeg lar det være opp til tilhøreren å ta musikken til seg eller forkaste den."

Slik lyder den lakoniske kommentar til verket fra komponisten selv, Maurice Ravel, avgitt i 1931.
Alle har hørt "Bolero", alle kjenner musikken basert på den livlige, spanske bolero-dansen. Med en tydelig markert tre firedels takt som grunnlag.

I et kraftig relieff
Opphavsmannens egen kommentar setter verkets utrolige og verdensomspennende popularitet kraftig i relieff. Dette forholdet, eller "mysterium", er det Michel Follin forsøker å belyse i sin dokumentar.

For hvordan kan det ha seg at et verk som er så til de grader enkelt og likeframt, troner som en av de største suksesser på det klassiske repertoaret?

Sendt tidligere.

Norsk musikkprogram (2008)
Originaltittel: The Bolero Passion
Produsert av: Arte France
Kontaktadresse presse: presse@nrk.no, 414 28 800
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf 815 65 900