Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 mandag 25. oktober 1999 kl 21.05 Folkets århundre: Det store spranget

Folkets århundre: Det store spranget (tt


NRK2 mandag 25. oktober kl 21.05
Folkets århundre (20:26) Det store spranget

Kulturrevolusjon i Kina

Midt på 60-tallet var det åpenbart at noe stort var på ferde i Kina. Via tv fikk man stadig se millioner av kinesere i marsj på den Himmelske freds plass. Allikevel tok det flere år før man i vest forstod hva den såkalte kulturrevolusjonen innebar av påkjenninger for Midtens Rike.
Det kinesiske kommunistparti, med sin kanoniserte leder Mao Tse Tung, mente det var på tide med visse justeringer av landets samfunnsstruktur. 30 år etter den kommunistiske revolusjon i Russland, og snart 20 år etter Maos maktovertakelse i Kina, var det på tide å stramme opp befolkningen.
Mao lovet massene et samfunn fritt for korrupsjon og utbytting, og proklamerte kulturrevolusjonen. Det tok mange år før verdens mest folkerike land kom noenlunde til hektene etter den ødeleggende politiske prosessen.
Også blant de kinesiske lederne var det uro. Mao begynte å trekke på årene, og det var tydelig at flere var i ferd med å posisjonere seg i toppsjiktet. Fra kulissene dukket Firerbanden opp, og igjen ble verden vitne til et merkelig politisk skuespill.

Om serien
Serien er en kronologisk og tematisk kavalkade over vår nære fortid og den tiden vi lever i. Produksjonen er en av BBCs mest påkostede gjennom tidene. Forskere og reportere har gravd i film- og fjernsynsarkiver og historisk stoff over hele verden. Noe av dette stoffet er aldri tidligere publisert. Hver av de 26 delene tar utgangspunkt i en bestemt dato heftet til viktige begivenheter opp gjennom tiårene.
BBC har brukt fire år på å produsere de 26 delene. Leder av prosjektet har vært Peter Pagnamenta, en av BBCs mest erfarne produsenter. BBC har også hatt mye god produksjonshjelp fra sin samarbeidspartner WGBH, den amerikanske public servicestasjonen i Boston.
En meget lang rekke innflytelsesrike personer og vanlige mennesker er intervjuet om historiske hendelser. De norske kommentarene i serien blir lest av Ole Christian Lagesen.

NRK2 mandag kl 21.05
Tidligere sendt NRK1 18.1.99

Bilde (elektronisk via NTB/Data-tv/Internett)
Mao Tse Tung justerer Kinas politiske kurs og setter i gang Kulturrevolusjonen.. Det tok flere år før verdens mest folkerike nasjon kom til hektene etter den smertefulle prosessen.

Britisk dokumentarserie i 26 deler
Produsert av BBC i samarbeid med WGBH
Originaltittel: People\'s Century
Pressekontakt i Fjernsynets informasjonsavdeling: Siri G. Meyer, tlf. 23048123