Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 1. april 2007 kl 11.03 Gudstjeneste fra Byåsen kirke, Trondheim

Radiogudstjenesten

Maria Paulsen Skjerdingstad (foto: NRK / Helge Helgheim.
Maria Paulsen Skjerdingstad (foto: NRK / Helge Helgheim.
Gudstjeneste fra Byåsen kirke, Trondheim.
Palmesøndag: Joh. 12, 1-13.
Sokneprest Maria Paulsen Skjerdingstad.
Byåsen barnegospel - dir. Vigdis Aanderaa Aakre.

Norsk salmebok: 867. 354. 943. 137. 113. 128.
Det er salmene:
Hosianna, Davids sønn
Milde Jesus
Måne og sol
Hosianna! Syng for Jesus
Du er Guds sønn, den sterke
Se, vi går opp til Jerusalem

Samsending med NRK1 fjernsynet.

Hør gudstjenesten fra Byåsen kirke 1. april (Palmesøndag)

Hosiannarop på Palmesøndag

- Palmesøndag er på mange måter et pusterom eller hvilskjær før påskedrama brettes ut. Det er som å ta påsken på innpust.

Sokneprest Maria Paulsen Skjerdingstad skal lede familegudstjenesten fra Byåsen kirke. Dagen preges av glede og hosiannarop.

– Det er noe eksotisk over denne søndagen med palmegrener og det hele. Samtidig er det et tankekors at det er de samme jublende menneskene som bare noen dager senere roper: Korsfest, korsfest!

Påsken i Byåsen kirke blir preget av menighetens rike sang og muskkliv. Under Familegudstjenesten vil Byåsen Barnegospel synge. Kantor Wenche H. Fossen forteller også om sanggleden som preger menighetssangen. Det hender ofte at menigheten legger på både over og understemmer. Håper vi også får oppleve det i påsken.

Om kirken
Byåsen kirke ligger på brinken av Hallsetvangen mot Selsbakklia, med flott utsikt mot dalen nedenfor, med Romulslia på den ene sida og Okstadbakkene og Tiller på den andre.

Byåsen kirke i Trondheim (foto: Menigheten).
Byåsen kirke i Trondheim (foto: Menigheten).
Kirka er sekskanta. Sentralt i bygget ligger selve kirkerommet, som også er sekskanta, med et bredt åpent alterparti som er koblet til kirkerommet på den ene av sekskantens sider. I motsetning til tradisjonelle kirker, som er orientert med alteret mot øst, står alteret i Byåsen kirke mot sør.

På to andre av sekskantens sider er det skyvedører som kan åpnes. Dette gjør at de sidesalene kan kobles sammen med det sentrale kirkerommet til et stort kirkerom med plass til 500 mennesker.

Mellom de to sidesalene er det et rommelig inngangsparti, som ofte kalles "våpenhuset" i analogi med inngangspartiet i tradisjonelle kirker. Men i vår kirke framstår dette mer som en "lobby" eller overbygd kirkebakke, der folk kan stå og prate etter gudstjenesten, eller etter noen av de mange andre arrangementene som foregår i kirka eller i de to salene som også kan brukes hver for seg.

På vestsida av kirka, mot det frittstående klokketårnet, er det inngang til kontorene for prester og menighetsansatte. Disse kontorene ligger i en halvsirkel rundt sørsida av kirkerommet.

I sokkeletasjen av kirka er det barnehage og ungdomslokale.

Byåsen menighet
Byåsen menighet i Trondheim er en av landets største menigheter med 17.500 innbyggere. Byåsen kirke med menighetskontor ligger på Hallset, sentralt i bydelen og danner en viktig ramme for mye av menighetens virksomhet. Menigheten driver barnehage og frivillighetssentral.

Kantor Wenche Fossen (foto: NRK / Helge Helgheim).
Kantor Wenche Fossen (foto: NRK / Helge Helgheim).
Byåsen menighet utgjør sammen med Sverresborg og Ilen menigheter Byåsen prosti. I prostiet gjennomføres et forsøk med nyorganisering i Den norske kirke og de tre menighetene ønsker å satse på samarbeid om viktige utfordringer i bydelen, særlig innenfor ungdomsarbeidet.

Staben i menigheten består av 3 prester (prost, sokneprest og kapellan), kateket, menighetspedagog, menighetssekretær, prostileder, kantor, kirketjener.

Det er et godt arbeidsmiljø blant de ansatte, og mange frivillige er involvert i menighetens arbeid. Trosopplæring har lenge vært et satsningsområde for Byåsen menighet.

Byåsen menighet har fått tildelt midler til trosopplæringsforsøk i alle faser fra 0-18 år fra Kirkerådet.


LENKER
  • Hør gudstjenesten fra Byåsen kirke 1. april (Palmesøndag)