Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 13. januar 2008 kl 11.03 Gudstjeneste fra Strømsgodset kirke, Drammen

Radiogudstjenesten

Strømsgodset kirke (foto: Menigheten).
Strømsgodset kirke (foto: Menigheten).
Gudstjeneste fra Strømsgodset kirke, Drammen.
Vingårdssøndagen: Luk. 17, 7-10.
Sokneprest Dag Arne Roum.
Liturg kapellan Vigdis Moen Storhaug.
Kantor John Leggett.
Norsk salmebok: 525. 887. 102 (S-97). 112 (S-97). 512.

Strømsgodset barnegospel - dir. Stine Evenshaug Christiansen.

Tekstleser er Anne-Linda Bratsberg Thorsen.

Salmene er: Rop det ut med hjertets jubel, Herre, til deg tar jeg min tilflukt, La din vingård bære frukt, Åkrane kvitnar mot hausten og Nå lovsyng Herrens navn.

Hør gudstjenesten fra Strømsgodset kirke 13. januar 2008.

Om kirken
Strømsgodset kirke er en rektangulær kirke bygd i 1843 i tømmer. Arkitekt Christian H. Grosch. Påbygget 1870 og i 1960. Kirken har 240 sitteplasser inkludert galleriet.

Altertavle: "Kvinnene ved graven", 1894.

Om menigheten
Strømsgodset menighet ligger på sørsida av Drammenselva og vestover mot Nedre Eiker. Vi er en menighet der alle skal føle seg velkommen og komme inn i et inkluderende og utrustende fellesskap. Menighetens visjon: Finne nye veier til Gud.

Menighetens misjonsprosjekter
Strømsgodset menighet vender blikket mot et av verdens fattigste land: Mali. Ved informasjon,forbønn og pengegaver ønsker vi å være med på å gi våre medmennesker i dette landet en god fremtid.

Vår samarbeidspartner er Det Norske Misjonsselskap (NMS)som er et av de eldste og største i Norge.

NMS startet arbeidet i Mali i 1986. NMS samarbeider med Frikirken, Dansk Sudanmission og to afrikanske fra Nigeria og Benin, med mål å få en kirke blant fulanerne. Disse jobber sammen under navnet Den evangelisk lutherske misjon i Mali (MELM).

NMS har omtrent 10 misjonærer i Mali. Arbeidet er konsentrert om kommunene Mopti, Douentza, Haïre og Konna, hvor det hovedsakelig bor mennesker fra folkegruppen fulani, som er den nest største folkegruppen i Mali.

Diakoni og bistand
Prosjektet har til hensikt å hjelpe landsbyer i organisering og styre, drive alfabetisering og hjelpe til innen helse- og brønn/vannpumpe arbeid. Målet med prosjektet er å styrke landsbyene. Hvis menneskene der organiserer seg og blir enige om egne behov, kan de deretter legge dem frem for myndighetene og stille krav om blant annet skoler og helsetiltak.

Alfabetisering er en viktig del av arbeidet for å bevisstgjøre mennesker. Dette arbeidet er nå kommet godt i gang i fire forskjellige landsbyer i kommunene. 61 personer kommer regelmessig på undervisningen og 28 personer har oppnådd et bra nivå.

Fire nye kurs har startet med 104 innskrevne til undervisning. 93 kommer regelmessig.
Det er også satt i gang forbyggende HIV/AIDS arbeid.

Det vil i 2006 bli fire kirkeofringer til inntekt for prosjektet.

Tibet 2003-2006
Strømsgodset menighet hadde i disse årene et prosjekt for Tibetmisjonen som innbrakte kr 58.000 kr. Hvis du vil du vite mer om Tibetmisjonen kan du se Tibetmisjonens hjemmeside, eller ring 22 36 56 90 og be om gratiseksemplar av bladet "Tibetaneren". Det er et flott blad som anbefales på det varmeste.

Opplysningene er hentet fra Strømsgodset menighets hjemmesider.


LENKER
  • Hør gudstjenesten fra Strømsgodset kirke 13. januar 2008.