Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 tirsdag 13. juli 1999 kl 19.00 Mektige elver: Orinoco i Sør-Amerika

Mektige elver: Orinoco i Sør-Amerika (tt

NRK2 tirsdag 13. juli kl 19.00
Mektige elver: Orinoco i Sør-Amerika (1:5)

Elver som påvirker

Elvene påvirker både natur og mennesker både som verktøy for å endre naturen og ved at de påvirker mennesker i valg av bosetting. NRK2 viser fem programmer som tar for seg fem elver i fem verdensdeler.
Orinoco-elven i Venezuela er først ut. Elven er et godt eksempel på de ulike elementene en elv består av fra den lille fjellbekken til enorme våtmarksområder før elven renner ut i havet.
I programmet får seerne oppleve elvas livssyklus fra regntid til tørke, fra nyttig transportvei til frådende ulykkesbringer.
Sentralt står også urbefolkningen. Vi får se hvordan befolkningen har klart å utnytte elvas mange ulike egenskaper i bestrebelsene på å skape et godt livsgrunnlag for seg selv.
I de følgende programmene får vi dessuten innblikk i elvers evne til å forandre landskap, hvordan elvene evner å grave ut og grave opp nye landskap til dype daler.
Menneskets evne til både å utnytte elvene til nye energiformer, transportveier, vanningssystemer og miljøskaper blir også berørt. Og sist, men ikke minst, menneskets evne til å ødelegge elver.
De følgende programmene fra Undervisningsredaksjonen i NRK er viet elvene Angara i Asia, Donau, Nilen og Missisippi.

NRK1 tirsdag kl 19.00

Britisk dokumentar
NRK Undervisningsredaksjonen