Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 23. november 2004 kl 23.15 Utsyn: Darfur - et nytt folkemord

Darfur – nye "Killing Fields"

Opplever vi akkurat nå det nye årtusenets første folkemord? Nylig var et reportasjeteam fra BBC i Sudans dødssone, Darfur. Der herjer Jenjaweed, en milits med støtte i landets regjering.

BBC-teamet avdekker mord, voldtekter og massakrer i regionen. Peker overgrepene i retning av folkemord? Har det internasjonale samfunn i så fall ansvar for å forhindre at dette skjer – og med hvilke midler? Etter Rwanda sa det samme samfunnet "aldri mer", men bildene fra Darfur tyder på at det allerede er for sent.

BBC-folkene tar seg bak linjene til opprørerne, til områder der et reportasjeteam aldri før har vært, og spør: Lærte vi ingenting av Rwanda?

Systematisk utryddelse
Dokumentaren avdekker hvor mange tusen som er døde siden situasjonen ble kritisk. Og hvor mange tusen som er jaget på flukt og fått landsbyene sine brent ned.

Bak linjene til opprørerne er landsbygda full av massegraver. Et mønster går også igjen i massedrapene: Det er svarte sudanske sivile som systematisk blir utryddet.

Et helt landsbysamfunn
Reporteren Hilary Andersson kommer over en liten by som gjentatte ganger har vært utsatt for angrep fra den sudanske regjeringens hær og fra Jenjaweed-militsen. Andersson hører om hvordan svarte sudanske skolebarn er myrdet for fote i sine egne klasserom, hvordan kvinnene er voldtatt og hele samfunnet utryddet.

Folkeforfølgelse
Fatima, en av de mange tusen kvinner som har vært utsatt for voldtekt av hele gjenger, ble fortalt av sine voldtektsmenn: "Vi skal voldta deg helt til du har forandret rase."

Og langt der ute, bak opprørernes linjer, opplever BBC-folkene at massemyrderiene stadig pågår.

Etterlyst av USA
I dokumentaren oppsøker BBC-teamet den av Jenjaweed-lederne som USAs utenriksdepartement nå har øverst på sin liste over etterlyste krigsforbrytere. BBC-folkene forsøker også å ta rede på hvem drapsmennene mottar sine ordrer fra.

De overlevende blant landsbybefolkningen søker seg til flyktningeleirene for å få mat og tak over hodet. Problemet er at de er internert i leirene av de samme som har drept resten av familien deres. Kvinnene som forsøker å flykte, blir i regelen voldtatt og mennene drept.

Britisk dokumentar (2004)
Originaltittel: Panorama – The New Killing Fields
Produsert av: BBC
Kontaktperson i Programinnkjøp Dokumentar: Gunilla Gaarder, 23 04 93 64
Pressekontakt: Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57