Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 27. april 2008 kl 17.30 Åpen himmel: Den gode hyrde

Åpen himmel

Fronten i kirken (foto: NRK / Helge Helgheim).
Fronten i kirken (foto: NRK / Helge Helgheim).
Gudstjeneste fra Trondheim frikirke.

Tema: Den gode hyrde.
Menighetens barnegospel deltar.


Preken: Pastor Bjørn Jellestad.

Se hjemmesiden til Trondheim Frikirke

Om menigheten
Menighetens hovedsamling er gudstjenesten søndag formiddag. Vår søndagsskole, Noahs Ark, begynner ca. 30 minutter inn i gudstjenesten, og varer normalt til gudstjenesten er slutt.

Alle gudstjenester holdes i kirken på Moholt. Adressen er Brøsetveien 145a, ca. 300 m nord for Strinda (Moholt) kirke.

30-årig historie
Trondheim Frikirke ble stiftet i januar 1974 og feiret sitt 30-årsjubileum i 2004. Det var 20 voksne som startet menigheten. Denne gruppen besto i hovedsak av frikirkefolk fra Mosvik og andre steder i Nord-Trøndelag, samt av studenter med frikirkebakgrunn sørfra.

De første årene holdt menigheten til i leide lokaler i Kjøpmannsgata, men i 1976 etablerte man seg i Sunnlandsvegen 30. Her hadde menigheten fått kjøpt en nedlagt butikk som ble ombygd til kirke. Fra 1988 til 2002 ble menighetens gudstjeneste holdt i leide lokaler ved Kristen Videregående skole på Tiller. 28. april 2002 ble menighetens nåværende kirke innviet.

Pastorer i menigheten
Bjørn Jellestad (foto: NRK / Helge Helgheim).
Bjørn Jellestad (foto: NRK / Helge Helgheim).
Menighetens første forstander var Arnfinn Løyning. Han virket fra 1976 til 1982.

Thomas Bjerkholt ble ny forstander i 1982, og i 1993 ble Bjørn K. Jellestad menighetens pastor 2 (bildet). Begge disse er fortsatt menighetens pastorer.

Trondheim Frikirke har i alle år hatt en jevn vekst og teller i dag til sammen 460 medlemmer.

Vennskapsmenigheter
Trondheim Frikirke er vennskapsmenighet med menigheten Lubov Christova i Nikolajev, Ukraina.

Menigheten støtter også St. Thomas School i Gujarat, India.

Denne skolen drives av den indiske misjonsorganisasjonen Friends Missionary Prayer Band.

Åpen himmel i NRK1 søndag 27. april kl. 17:30. Første gang sendt 22. april 2007.


LENKER
  • Se hjemmesiden til Trondheim Frikirke