Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 1. april 2012 kl 20.05 Norske røter

Vikingenes vugge


Etter at stein, og ikke minst flint, hadde vært det viktigste materialet i over 9.000 år, lærte forfedrene våre å ta i bruk malm som de fant i myrene. Det ble starten på en ny, revolusjonerende tid: Jernalderen.

Samina ser hvordan jern kunne smeltes om fra myrmalm til jern på Hordamuseet. Deretter drar hun til det området hvor det ble utvunnet mest jern i denne tidsepoken: Trøndelag - nærmere bestemt i Frolfjellet. Her sees rester etter fundamentet til en jernvinne. Gravhauger nede ved Trondheimsfjorden vitner om at høvdingen i området ble rike på jerneksporten til blant annet Romerriket.

Fra Trondheimsfjorden går veien videre til Danmark og mange andre spennende steder.

Overgangen fra forhistorisk til historisk tid
Tilbake i Norge, nærmere bestemt i Oslo, i Vikingskipshuset, får Samina bekreftet viktigheten av utviklingen fra båter til skip med seil. Uten dem hadde ikke Norge blitt samlet til et rike i Vikingtiden.

Samina avslutter reisen sin i Hafrsfjord i Stavanger, der det i følge sagaene var et stort slag på slutten av 800-tallet. Harald Hårfagre vant, og med det starter historien om Norge. Det markerer også overgangen fra forhistorisk til historisk tid.

Om serien
"Norske Røter" er historien om Norge før Norge ble til.
Hvem er vi? Hvor kommer vi fra?

Sporene gjemmer seg i genene våre, i jorda, på havbunnen, i bergveggen, - og i språket. Programleder Samina Bruket reiser i fotsporene til våre eldste forfedre - fra istid til vikingtid, - gjennom hele landet fra Lista i sør til Varangerfjorden i nord.

Egenprodusert dokumentar 2010/2011
NRK Hordaland
Prosjektleder:Ole Egil Størkson
Produksjonsleder: Gunn Aasen
Presseansvarlig: Sarah Jordanson Fauske: 41506747
TV-seere kan kontakte NRKs Publikumservice : Tlf: 815 65 900