Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 torsdag 31. oktober 2013 kl 19.45 Den stille kampen: Skam og stolthet

Stolte av sin kultur


Denne serien i seks deler byr på nære møter med samiske familier og folk fra hele Nordkalotten. Alt fra lærere til kunstnere forteller hvordan samene har kjempet en stille kamp for anerkjennelse. I første program treffer vi blant andre Susann fra Kåfjord. Da hun fikk vite at hun var same, ble hun flau fordi hun forbandt det med noe skamfullt. I dag er hun stolt av sin bakgrunn.

I tillegg til lærere og kunstnere møter vi restauranteiere, jurister og politikere. Og noen som driver med rein.

Serien tar oss med til Murmansk og Kiruna, Kautokeino og Elgå, Kåfjord, Levi, Lillestrøm, Karasjok og Helsinki.

En samisk versjon vises påfølgende søndag.

Enorm utvikling
Da Susann Funderud Skogvang fra Kåfjord i Troms gikk på ungdomsskolen, lærte hun noe som skulle endre hennes liv. Hun fant ut at alle fjellene i bygda hadde samiske navn. Det var rart, syntes Susann, for hennes hjembygd og hennes familie var da norsk?

Susann forbandt det samiske med noe skamfullt og uønsket. I hennes hjembygd ble det en gang i tiden skutt mot samiske skilt.

I dag er Susann og de andre ungdommene fra Kåfjord stolte samer. Deler av gjengen startet Riddu Riddu-festivalen – som er en av verdens største urfolkfestvaler. Susann opplever en helt annen holdning til det samiske nå enn før. Hennes barn kan lære samisk på skolen og være stolte av sin samiske arv. Det har vært en enorm utvikling på bare noen generasjoner - siden den gang hennes forfedre lærte å skjemmes over det samiske.

«Barnemishandling»
I kveldens program treffer vi også Solbjørg Valio som kan fortelle mer om hvor skammen kom fra. Hun var en av dem som på slutten av 1950-tallet ble sendt på internatskole for å bli norsk. Hun var 7 år og kunne bare samisk, men møtte lærere og personale som bare snakket norsk. Hun satt år på skolebenken uten å forstå noe. Resultatet var at hun utviklet en mindreverdighetsfølelse som det tok mange år å legge bak seg.

- Barnemishandling satt i system, sier Per Fugelli, professor i sosialmedisin, som på slutten av 1970-tallet var distriktslege i Lakselv i Porsanger. Han satte i gang en helseundersøkelse som viste at et stort antall samer hadde store helseproblemer. En av grunnene er at mange var blitt analfabeter etter fornorskingspolitikken, mener Fugelli.

Samer i Murmansk
Kveldens program tar oss også med til Murmansk. I Russland bor det rundt 2000 samer. De fleste ble tvangsflyttet fra det frie liv på tundraen på 1900-tallet helt fram til 1960-tallet da de endte i høyblokker.

Vi treffer Nina Afanasyeva har viet sitt liv til å kjempe for at den samiske kulturen skal overleve ved bla å utgi en kildinsamisk ordbok.


Produsert av NRK med støtte fra Finlands YLE, Sveriges UR og Nordvisjonen(2013)
Prosjektleder: Lise Borchgrevink, tlf 917 29 649
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf.: 815 65 900