Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 torsdag 2. november 2000 kl 19.30 Migrapolis

Migrapolis (t)

NRK2 torsdag 2. november kl 19.30
Migrapolis

Det vanskelige språket

Hva skjer med oss når mangelen på felles språk blir et problem? Dette er blant spørsmålene denne ukas Migrapolis stiller. Vi treffer mennesker som på forskjellig vis har erfaring med hva som skjer når språket blir en hindring.

Hvordan er det å være innvandrer i Norge og ha store problemer med å lære norsk, og kanskje aldri mestre det ordentlig? Og hvordan er det for en nordmann å arbeide sammen med kolleger fra andre land som helst snakker sitt eget morsmål?

Syk av språkproblemer
Thuy Bich Truong er fra Vietnam, og har vært i Norge i 12 år. Hun er tobarnsmor og bor på Stovner i Oslo. Etter å ha tatt de obligatoriske timene med norskkurs, begynte hun å jobbe. Men etter en tid ble hun syk. Selv mener hun at helseproblemene kan skyldes at hun behersker språket så dårlig at hun ikke har mulighet til å aktivisere seg i samfunnet eller få en jobb hun har lyst på. I dag går Thuy Bich Truong fortsatt på norskkurs for å forbedre språket.

Overlege fra Bosnia
Almera Babovic er lege og spesialist fra Bosnia. Hun kom til Norge i 1992. I dag er hun overlege ved avdeling for nukleærmedisin ved Ullevål sykehus. Selv om hun har gjort karriere i Norge, og kan bruke sine kvalifikasjoner, har det ikke bare vært lett. Hun har vært nødt til å jobbe hardt for å nå sine mål. Fortsatt synes hun det er et savn at hun ikke har den samme erfaringsbakgrunnen som folk hun omgås. Blant annet blir humoren ofte helt forskjellig fordi referansene er ulike, sier hun.

Leder for fremmedspråklige
Wenche Gabrielsen er vaktleder ved Postens Godsterminal i Oslo. Der jobber det mange mennesker med minoritetsbakgrunn, og ikke alle behersker norsk like godt. Hvilke problemer oppstår på en slik arbeidsplass, og hvordan løser man dem? Migrapolis blir med Wenche Gabrielsen på jobb for å få vite mer om det. Noe av det man bør venne seg til, er at en engasjert samtale på et ukjent språk ikke nødvendigvis er en krangel, sier Wenche.

NRK2 torsdag kl 19.30

Egenprodusert flerkulturelt magasin
Prosjektleder Kjetil Saugestad
Pressekontakt Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83 (inger.larsen@nrk.no)