Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 onsdag 17. mars 1999 kl 19.35 Forbruker-Refleks

Forbruker Refleks


NRK1 onsdag 17. mars kl 19.35
Forbruker-Refleks

Reklamens makt

- Kveldens Forbruker-Refleks er i sin helhet viet reklamens makt, forteller prosjektleder Cecilie Ellingsen. Marie Sjo og Egil Teige har for anledningen forflyttet seg til kjøpesentret Oslo City. For det er i butikkene den tøffeste kampen om forbrukernes gunst nå utkjempes.
Hva har du med deg ut av butikken i forhold til hva som stod på handlelappen du hadde med deg inn? Kampen om forbrukernes oppmerksomhet inne i butikkene er økende, og fokuset på det såkalte sisteleddet vokser, også på reklamebudsjettene.
Enten det dreier seg om møbler, byggvarer, bensinstasjoner eller dagligvarer, blir forbrukerne i butikkene satt i sentrum på en ganske vitenskapelig måte. En tur i dagligvareforretningen varer i gjennomsnitt litt under 20 minutter, og vi bruker mellom tre og ti sekunder på hver kjøpsbeslutning. Da er det ikke så rart at produsentene bruker adskillig med penger på å få sine produkter og budskap riktig plassert, og at kjedene bruker mye krefter på å utforme butikkene på en måte som de tror passer forbrukeren best.
Forbruker-Refleks viser hvilke strategier som benyttes i den stadig mer tilspissede kampen om forbrukernes oppmerksomhet - og penger.

Fremtidens butikker
Dagens markedsførere ser også store endringer når de tenker på morgendagens butikker. I kveldens Forbruker-Refleks besøker vi reklamekometene i Dinamo-gruppen, hvor Dinamo 3D fokuserer nettopp på å forstå forbrukerne og våre behov når de selger sitt budskap til produsenter og kjeder. Når egne avdelinger for kosmetikk nå utprøves i Hakon-gruppens ICA-butikker, er det en konsekvens av at kvinner står for 82 prosent av alle dagligvareinnkjøp.
Dette kalles bransjeglidning og vil etter Dinamo 3Ds mening for eksempel føre til stadig flere bensinstasjoner uten bensin fordi det er andre produkter som egner seg bedre til salg langs veiene.

Barn og reklame
Barn og unge er blitt en stadig mer interessant målgruppe for reklamebransjen fordi de har mer penger mellom hendene enn tidligere. I Norge er tv-reklame rettet mot barn ulovlig. Men det finnes andre muligheter for å få denne etter hvert kjøpesterke gruppen i tale.
Internett som reklamekanal har tatt av det siste året. Som vi skal se i Internettspalten i kveldens Forbruker- Refleks har en rekke merkevarer laget sine egne nettklubber rettet mot barn og unge. Dermed omgår de tv-reklameforbudet ved å bruke Internett til å markedsføre sine varer.
Hva tenker politikerne? Hvordan vil de møte denne utfordringen? Forbrukerstatsråd Valgjerd Svarstad Haugland stiller opp i kveldens program.
Etter innslaget om barn og reklame blir det en debatt mellom Elisabeth Hartmann, leder for Kreativt Forum, og Arne Berggren som er leder for reklamebyrået Filadelfia.
NRK1 onsdag kl 19.35
NRK1 onsdag 17. mars kl 19.35
Forbruker-Refleks

Reklamens makt

Forbrukermagasin fra NRK Fjernsynet, Faktaavdelingen
Prosjektleder: Cecilie Ellingsen, tlf 23 04 94 82, mobil: 91 77 68 71
Internettadresse: http://www.nrk.no/refleks/forbruker
Pressekontakt: Anne-Marie Astad, tlf 23 04 98 41

\0\0\0