Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 onsdag 17. mars 1999 kl 18.30 Ordspor

Ordspor (ttv)


NRK2 onsdag 17. mars kl 18.30
Ordspor

Spor i ord

Det norske språket er i stadig forandring. Nye ord og uttrykk vinner fram. Gamle ord mister sitt innhold eller går ut av bruk. Hva skjer med ungdomsspråket, og hvordan påvirker det dagligtalen i Norge? Programleder Audgunn Oltedal spør i det første av fire programmer i serien \"Ordspor\".

Hvordan bruker vi språket vårt? Hvordan endres språket? Og hva forteller språket vårt om påvirkning fra andre kulturer? Dette er blant de spørsmålene som reises i den nye undervisningsserien \"Ordspor\". Målsettingen med serien er å vise den siste utviklingen innenfor norsk talemål og skriftspråk. Samtidig forsøker programmene å trekke linjene tilbake i tid og se på den språkhistoriske utviklingen i et større perspektiv.

Tredelt
Programmene er tredelt. Hovedinnslaget er en studiosamtale med fire - fem deltakere. Fast ekspert i studio er Sylfest Lomheim. Ungdomsspråket er tema i det første programmet. Øst- og vestkant-ungdom i Oslo er intervjuet. Dessuten ser vi nærmere på hvordan bruk av Internett kan påvirke ungdomsspråket. Temaene i de neste programmene er: det religiøse språket, politikerspråket og språket i mediene.
Del to er et innslag fra NRK Møre og Romsdal som handler om stedsnavn på vestlandskysten og deres opprinnelse.
Del tre er en språkspalte der Audgunn Oltedal og Sylfest Lomheim tar for seg ett spesielt fenomen hver gang, f.eks. sj-lyden eller bruken av de/dem. I denne spalten kommer det også et innslag fra NRK Nordland der vi får møte en som kjenner nordnorske dialekter. Og det blir \"smaksprøver\". Spalten vil også hver gang forklare ett ordtaks opprinnelse.

NRK2 onsdag kl 18.30

Bilde (via Scanpix, Data-tv/Internett)
Audgunn Oltedal er programleder for \"Ordspor\". (NRK-foto: Anne Liv Ekroll)

Undervisningsserie om det norske språket
Programleder: Audgunn Oltedal
Fast ekspert i studio er Sylfest Lomheim

Pressekontakt: Anne-Marie Astad, tlf 23 04 98 41

\0\0\0