Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 søndag 7. mars 1999 kl 20.30 Profil: Wagners kvinner

Profil: Wagners kvinner (t)

NRK2 søndag 7. mars kl 20.30
Profil: Wagners kvinner

En kunstners komplekse kjærlighet
Dette er den dramatiske historien om Richard Wagners mangesidige forhold til kvinnene i hans liv. Det dreier seg om hans forhold til moren, til sine to hustruer og til rekken av elskerinner.
Mye av råstoffet til denne dramatiserte biografien er hentet fra 21 dagbøker skrevet av hans andre kone, Cosima, og som i 1972 ble funnet i München. De gjør i detalj rede for den store komponistens siste 14 år før han døde i 1883.
Kveldens film prøver også å avdekke hvilke grunnleggende inspirasjonskilder som lå bak Wagners mektige og svært følelsesladede produksjon. De ruvende kvinneskikkelser i hans fantasiverden er så karakteristiske og spesielle at de trenger seg på oss som gåtefulle valkyrjer.

Cosima
Rundt Cosima selv sto det også en egen glans. Hun var et av de tre barna Franz Liszt fikk med grevinne Marie d\'Agoult. Hun var først gift med datidens store dirigent, Hans von Bülow, men forlot ham i 1868 til fordel for Richard Wagner. Da hadde hun allerede fått to døtre med den tyske komponisten. Etter Wagners død ble hun kunstnerisk leder for Wagnerspillene i Bayreuth frem til 1908.
Til tross for det sterke forholdet mellom Wagner og Cosima, var det ikke hun som beveget ham til de store verkene \"Tristan og Isolde\" og \"Parsifal\". Det synes åpenbart at det her har vært andre og mer tilfeldige kvinner som inspirerte ham.

Radikale ideer
I yngre år hadde Wagner tilegnet seg visse radikale ideer. Blant annet støttet han mairevolusjonen i 1849. Han måtte i en periode flykte til Sveits, men måtte også på grunn av økonomiske problemer og kompliserte familieforhold skifte oppholdssted gjennom flere år.
I 1864 ble han imidlertid tatt under spesiell beskyttelse av kong Ludvig av Bayern. Fra da av ble Wagner stadig mer konservativ i sitt forsvar av det bestående.
Wagners store sceniske idé var at diktning, musikk, dekorativ og scenisk kunst skulle inngå i et harmonisk hele - der ordet allikevel skulle få størst tyngde.
Kveldens program er laget av Oxford Television for Channel 4. Regien er ved Peter Webber.
NRK2 søndag kl 20.30

Britisk dramadokumentar
Regi: Peter Webber