Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 19. juni 2006 kl 19.30 Weidemann på Okkenhaug

Skjebneåret

Maleren Jacob Weidemann gav det nonfigurative maleriet fotfeste i Norge (foto: Sverre Bergli/NRK)
Maleren Jacob Weidemann gav det nonfigurative maleriet fotfeste i Norge (foto: Sverre Bergli/NRK)
I 1946 har Jacob Weidemann (1923–2001) sitt store gjennombrudd som maler. Han holder utstilling hos Blomquist og alle maleriene blir solgt - til og med paletten og penslene. Norge har fått en ny stor maler etter Edvard Munch. De færreste vet at så å si alle bildene ble malt i et gammel tørkhus for korn på gården Okkenhaug i Frol ved Levanger.

Weidemann hadde vært i Sverige under krigen, og etter frigjøringen kom han tilbake, nokså forblåst, som han selv sier. Men han måtte male, og for å få til det måtte han komme seg vekk fra bylivet. Derfor ringte han en gammel bekjent, bonden og komponisten Paul Okkenhaug i Levanger - mannen som senere komponerte musikken til Olavsspelet på Stiklestad. Velkommen skal du være, svarte både Paul og kona Magnhild, og de ble Jacob Weidemanns store inspiratorer og beskyttere i det påfølgende året.

"De slo en ring rundt meg", sa Jacob Weidemann før han døde, "handa var alltid strukket ut, men de gikk aldri med tøfler i sjela på meg".

Enestående
Sverre Krüger møtte Jacob Weidemann noen år før han døde, og i intervju med ham gjør Weidemann det helt klart at hadde det ikke vært for Magnhild og Paul, så hadde han aldri blitt den maler han ble. "Jeg var jo nokså stri på den tiden', sier han, "men var der noen vanskeligheter, så stod Magnhild og Paul der. De var enestående. Og tørkhuset lå jo der - med en høy himmel over seg".

Jacob Weidemann ble den store kraftkilden da den norske malerkunsten skiftet ham tidlig i 1960-årene. Med Weidemann fikk det nonfigurative uttrykk for alvor fotfeste, og i kveld forteller vår store maler om skjebneåret i det gamle tørkhuset på Okkenhaug.

Vi møter også Magnhild som nå er 98 år, Paul Okkenhaugs søster Gunnhild og Weidemanns biograf, kunsthistorikeren Karin Hellandsjø.

Programmet er sendt tidligere.

Produsert for NRK1 av Program riks, Trondheim
Produsent: Sverre Krüger , mobil 95047279
Presse. Erik Bull , mobil 99599760