Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 onsdag 30. oktober 2002 kl 21.30 Faktor: Bygdedyret i Hardanger

Når bygdedyret våkner

Siri Byrkjeland kjemper fortsatt for familiens rett til prestegården (Foto: Kristine Ramm, NRK)
Siri Byrkjeland kjemper fortsatt for familiens rett til prestegården (Foto: Kristine Ramm, NRK)
Når maktbalansen i bygda forrykkes, våkner bygdedyret. Og når en forpakter skal opphøyes til bygdas største grunneier, ulmer det stygt i lokalsamfunnet.

Dette har Siri Byrkjeland og hennes familie fått erfare. Siri er datter av den siste forpakteren på Vikøy prestegård i Hardanger. I 1990 fikk faren tilbud om å kjøpe gården. Siri bestemte seg for å flytte tilbake til hjembygda og bistå faren. Tanken var at hun skulle overta etter ham. Da møtte hun bygdedyret.

Salget av Vikøy prestegård i Hardanger utløste et sterkt engasjement i bygda. Dette er en historie om sterk beslutningsvegring hos lokale myndigheter, bakvaskelse, misunnelse, underskriftslister, selvoppnevnte småkonger – og om utholdende pågangsmot.

Stortinget vedtok i 1985 at forpakteren har forkjøpsrett når prestegårder selges. Dette vedtaket bunner i tanken om at husmannsveldet i kongeriket skulle opphøre, og at folk selv skulle eie den jorda de drev. Opplysningsvesenets fond eier alle landets prestegårder som ennå ikke er solgt. Det er fondet som skal stå for salget, og oppfylle retningslinjene i stortingsvedtaket. Men Opplysningsvesenets fond ligger i hovedstaden, langt unna lokalsamfunnene rundt prestegårdene. I disse lokalsamfunnene mener folk ofte at de har rettigheter til prestegården, som de føler er en del av folket, bygda, allmenheten og tradisjonen. Slik har det alltid vært.

En slik kamp mot et lokalsamfunn ville de fleste sannsynligvis ha gitt opp. Men Siris kampglød ble vekket av urettferdigheten hun følte rammet foreldrene som hadde drevet gården i tretti år. Selve salget tok flere år å gjennomføre, og i prosessen måtte hun til topps i tre departementer for å få gjennom det hun mente var familiens opplagte rett, i følge stortingsvedtaket. Fremdeles er det krefter som med stor iver forsøker å rokke ved den grensen som ble satt da salget ble gjennomført.

Om ”Faktor”
”Faktor” er en serie egenproduserte dokumentarer med personlig fortellerstil. Med mennesket i fokus ønsker ”Faktor” å gi opplevelse og sette enkeltmennesket i en større sammenheng.

Egenprodusert dokumentar
Prosjektleder: Cathrine Wik
Programskaper: Kristine Ramm
Pressekontakt: Eirin Grytbakk , tlf 23 04 86 96