Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 13. april 2003 kl 20.15 Brigaden

Full konflikt i B01

Trond (Håkon Ramstad) blir truet med degradering av Tønder (John Sigurd Kristensen). (Foto: Erlend Aas, Scanpix)
Trond (Håkon Ramstad) blir truet med degradering av Tønder (John Sigurd Kristensen). (Foto: Erlend Aas, Scanpix)
Trond har skapt bølger i Brigade 01 etter sitt livsfarlige forsøk på å demonstrere heltemot i forrige episode. Både ledelsen og kollegene mener at han gjorde en grov feilvurdering, og Trond kjenner seg mer isolert enn noensinne.

Mellom Trond og hans ellers så lojale støttespiller, Herman, kommer det til fullt brudd. Herman følte seg presset til å følge sin kamerat og sjef under den dramatiske utrykningen, der han nesten ble drept. Trond føler seg på sin side sviktet av vennen, kanskje særlig fordi han i sin tid stilte hundre prosent opp for Herman da han var langt nede.

Heller ikke blant de andre kollegene er det noen støtte å hente for Trond. Per beskylder ham for å ha spilt russisk rulett med sine underordnedes liv for å leve opp til et misforstått ideal. Og Tønder mener han har vist en så alvorlig mangel på dømmekraft at han bør degraderes.

Bernt begynner å innse at bruddet med kona Line kan være endelig. Samtidig kommer hans fetter Børge fra Kvinesdal til brannstasjonen som hospitant. Han er en machotype av den mest ensporete sorten, og klar for å dra på byen og sjekke damer sammen med Bernt. Men Bernt føler seg ferdig med det livet, og forsøker å hindre fetteren i å gjøre de samme tabbene som han selv har begått.

Om "Brigaden"
Brannfolkene i Brigade 01 har en jobb som er svært krevende både fysisk og psykisk, og de utsettes for påkjenninger som ligger på grensen av det man kan klare. De stiller alltid opp – samtidig som de hele tiden spør seg om de kunne ha gjort mer, især når liv står på spill. Hva er drivkraften til mennesker som utsetter seg for slike belastninger?

Mannskapet har også et privatliv, men jobben setter forhold og familieliv på harde prøver. Spenninger finnes også i relasjonene mannskapet i mellom, og ikke minst ulmer en maktkamp mellom Brigaden og ledelsen ved brannstasjonen, som prøver å få sterkere kontroll over det ukonvensjonelle røykdykkerlaget.

Hovedskikkelsen i serien er Trond (Håkon Ramstad). Han nyter stor respekt fra kollegene for sin dyktighet og idealistiske innstilling til jobben, men kjenner seg utbrent og utilstrekkelig. Han sliter også i forholdet til samboeren Connie (Ines Prange). Etter at hans sjef og kamerat Torstein omkommer under en kirkebrann, går Trond likevel med på å etterfølge ham som brannmester for brigaden.

I tillegg er følgende skikkelser blant de sentrale i serien: Den sindige Herman (Anders Mordal), som er tørrlagt alkoholiker, den kjekke og kvinnesky Oddvar (Duc Paul Mai-The), den ambisiøse og korrekte Per (Hallvard Holmen), machomannen Bernt (Åsmund-Brede Eike) og den lojale og familiekjære Erik (Erik Kirkman). Den tøffe og tiltrekkende Andrea (Line Verndal) er Brigadens eneste kvinnelige røykdykker. Morten (Gerald Pettersen) er grinebiteren og intrigemakeren på laget, mens Olaf Tønder (John Sigurd Kristensen) er den kontrollerende og formalistiske sjefen på brannstasjonen. Den nyansatte branningeniøren Johannes (Paul Ottar Haga) blir først møtt med skepsis fordi han er åpent homofil, men blir snart både avholdt og respektert blant kollegene.

Egenproduksjon fra NRK Drama
Regi: Erik Poppe, Christian Brym, Berit Nesheim og Tor Tørstad
Prosjektleder: Folke Gravklev, 23 04 53 67/41 61 82 66
Manuskript: MAIPO Film & TV-produksjon
I rollene bl.a. Håkon Ramstad (Trond), Ines Prange , Anders Mordal, Duc Mai-The, Hallvard Holmen, Åsmund- Brede Eike, Erik Kirkman, Gerald Pettersen, Line Verndal, Sajid Malik, John Sigurd Kristensen, Hans Rønningen, Marianne Mørk Larsen, Stine Varvin,
Pressekontakt: Helene Amlie, 23 04 77 51, 95 10 02 99
Blir også sendt førstkommende torsdag på NRK1LENKER
  • Hjemmeside