Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 onsdag 8. januar 2003 kl 21.30 Faktor: Faktor: Urkraften fra vidda

Natur- og motstandsmann

Johan Mathis Isaksen Eira lever i pakt med naturen. (Tegnet av Anne Grillot)
Johan Mathis Isaksen Eira lever i pakt med naturen. (Tegnet av Anne Grillot)
Reindriftssamen Johan Mathis Isaksen Eira (83) fra Kautokeino er fortsatt yrkesaktiv. –Livet blir tomt hvis jeg ikke får være i nærheten av reinflokken, sier han selv. Han har et nært forhold til naturen, og er en av de få som fortsatt kan orientere seg etter stjernehimmelen. Under annen verdenskrig var han en viktig del av motstandsarbeidet i Nord-Troms og Vest-Finnmark.

Blant sine egne blir Eira kalt Iskkun Mahtte. Han hevder at han tilhører den siste generasjonen som fortsatt har ro i sinnet til å registrere naturens måte og puste på. Nærheten til naturen preger hans livsforståelse. På fjellet har han verken behov for klokke eller kompass, naturen gir ham svar på både tid, retning og værutsikter.

- Fra naturen har jeg arvet evner som kommer til gode når folk har bruk for hjelp, antyder Eira forsiktig. – Han er ikke alene under ”gammelpesken”, sier de som kjenner ham godt.

Motstandsmann
Det er ikke mange som har hørt om Eiras innsats under den tyske okkupasjonen. Hans oppdrag i motstandsarbeidet var å følge tyskernes fremstøt både på innlandet og ute ved kysten. Folks fordommer mot samer ble et av hans viktigste hjelpemidler. Han spilte en naiv, joikende, skitten og fordrukken same, og mens tyskerne ikke tok ham på alvor kunne han ufortrødent følge dem.

I kveldens ”Faktor” tar han oss med til noen av de stedene der han lurte fienden, blant annet ute i Altafjorden. Der målte han dybden til ubåtnettet der det tyske slagskipet ”Tirpitz” lå. Informasjonen han fikk tak i ble formidlet videre til London.

Om ”Faktor”
”Faktor” er en serie egenproduserte dokumentarer som våger å ta standpunkt, med en nær og personlig fortellerstil. Med mennesket i fokus ønsker ”Faktor” å gi tilstedeværelse og sette enkeltmennesket i en større sammenheng.

Egenprodusert dokumentar
Programskaper: Johs. Kalvemo
Prosjektleder: Kjell Jarle Høyheim
Pressekontakt: Eirin Grytbakk, tlf 23 04 86 96