Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 18. mars 2008 kl 20.15 De siste andalusiske kjempene

Kjempe-eslene

Av de spanske regionene ligger det vakre Andalusia lengst i sør. Eslene her er ikke som andre esler, men store som velvoksne hester.

Gjennom de tusenvis av år som eslet har vært brukt som arbeidsdyr i Andalusia, utviklet det seg etter hvert et en spesiell esel-rase, mye større og mer robust enn de andre esel-rasene i verden.

Ikke minst pga. størrelsen spilte de andalusiske kjempe-eslene gjennom århundrene en viktig rolle i Andalusias landbruk. Også i den andalusiske folketradisjonen har dyret hatt en spesiell plass.

Utrydningstruet
Men med den kraftige økonomiske ekspansjonen i det sørlige Europa har både behovet og interessen for esler og gamle tradisjoner blitt mindre. Så i dag er de andalusiske kjempe-eslene registrert som en truet dyrerase. Bestanden har sunket kraftig i antall, og man regner at det bare er ca 120 renrasete esler igjen.
Det haster med andre ord med å gjøre noe for å redde de andalusiske kjempe-eslene.
Norsk dokumentar (2006)
Originaltittel: De siste andalusiske kjempene
Produsert av: Kling film
Kontakt Programinformasjon: Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57 ()
TV-seere bes kontakte Publikumservice, tlf: 815 65 900
info@nrk.no

Bilder
De siste andalusiske kjempene: Store som hester, men de andalusiske kjempe-elsene er utrydningstruet. (Foto: Kling film)

De siste andalusiske kjempene: I Andalusia er ikke eslene som andre, men store som velvoksne hester. (Foto: Kling film)