Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 15. august 2010 kl 18.30 Åpen himmel: Duellen

Sterke personligheter med ulikt livssyn


-I sjel og sinn er vi like, sier legene Mads Gilbert og Ole D Mjøs. - Ikke fordi vi er enige, men fordi vi har samme kjerneverdier i livet.

Begge er preget av ukuelig optimisme og pågangsmot når det gjelder å få verden til å "dele på godene". Begge er ustoppelige når de engasjerer seg til fordel for verdens fattige og krigsrammede.

Bønn mot kanoner
I programmet snakker de om tro og solidaritet, om engasjement og ulikheter i livssyn. Det blir en svært personlig dialog, samtidig som de glimter til med humor og sterke fortellinger. Mjøs vil høre mer om opplevelsene fra Gaza, og Gilbert forteller om en palestinsk befolkning med sterk gudstro i en situasjon full av meningsløs lidelse.
-Ja, jeg ba da det sto på som verst, innrømmer Gilbert. –Vår muslimske kollega fra sykehuset sang oss i bønn gjennom en passasje der israelske tanks rettet kanonløpene mot oss. Da han stoppet opp, bad jeg ham fortsette. Du må be oss gjennom dette, vi vil hjem i live, sa jeg. Det var en intens og sterk opplevelse, sier Gilbert.

Samtidig brukes religion til å stoppe opprør og undertrykke mennesker. Det kan ingen av de to akseptere.

To store navn
Begge er store navn både i norsk og internasjonal offentlighet. Ole Danbolt Mjøs gjennom sitt lederverv i Nobelkomiteen der han i flere år har mottatt de kongelige, internasjonale politikere og Nobelprisvinnere og gitt intervjuer om fredsarbeid i verden. I Norge er han kjent som hjerteforsker, tidligere rektor ved Universitetet i Tromsø og som leder av Kringkastingsrådet.

Mads Gilbert har brent for palestinske flyktningers skjebne siden 70-tallet og har tallrike perioder bak seg som lege i Libanon og Palestina. I 2008 reiste han med Erik Fosse til det krigsrammede Gaza og en hel verden fulgte hans skildringer fra krigssonen. Siden skrev de boka "Øyne i Gaza". Gilbert jobber ved akuttmedisinsk avdeling på Universitetssykehuset Nord-Norge og har gjennom mange år drevet forskning og undervisning i akuttmedisinsk organisering og behandling.

Egenproduksjon fra NRK Troms og Finnmark
Prosjektleder: Magne Vik Bjørkøy, 73 88 12 11, 90789950
Programleder: Sylvi Inez Liljegren, 77 66 17 27, 97683123
Kontaktadresse for presse: presse@nrk.no , tlf 414 28 800
TV-seere bes kontakte: Publikumsservice tlf 815 65 900 info@nrk.no