Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 tirsdag 8. juni 1999 kl 19.00 Jødedommen: Kunnskapens religion

Jødedommen: Kunnskapens religion (ttv)

NRK2 tirsdag 8. juni kl 19.00
Jødedommen (1:3)

Abraham - jødenes stamfar

Jødedommen er ikke bare en religion. Den er uløselig knyttet sammen med det jødiske folket, dets kultur og språk. I en serie på tre programmer får vi et innblikk i jødedommen.
Jødedommen er den eldste av de tre verdensreligionene som har sitt utspring i Midtøsten. Jødenes historie begynte for mer enn 3000 år siden. I Bibelen kan vi lese at Gud valgte Abraham og hans etterkommere som sitt folk. Selv anser jødene Abraham for å være stamfar, og dermed den første jøde. Den dag i dag ser jødene på seg selv som ett folk, selv om de gjennom hele historien har vært et folk som lever spredt over hele verden.

Jødeundertrykkelse
Noen steder ble jødene møtt av mistillit og hat og religionen ble forbudt. Gjennom å anklage jødene for å ha myrdet Jesus, hadde den kristne kirke gitt menneskene et religiøst grunnlag for å undertrykke jødene. Men det var også andre årsaker til jødeforfølgelsene; blant annet ble det sagt at de drepte kristne barn. Det kan være vanskelig å forstå hvordan de utrolige historiene om jødene kunne utvikle seg. Noe av forklaringen kan være at jødene skilte seg fra resten av befolkningen. De bosatte seg i samme bydel, feiret egne høytider og deltok ikke i de offisielle kristne feiringene. Dessuten snakket de ofte sitt eget språk seg imellom.

Guds utvalgte folk
Jødene tror at alle mennesker er født med fri vilje og evne til både det gode og det onde. Selv om det er forskjellige retninger og grupper innen jødedommen som kan være uenige om mye, så er det full enighet om hva som er viktig. Jødene tror på én evig Gud som har skapt hele universet og alt som er der, og at jødene er Guds utvalgte folk.
Staten Israel ble opprettet som jødisk stat 14. mai 1948, og landet er dermed bundet til jødedommen. Programmene tar oss med til Israel.

NRK2 tirsdag kl 19.00

Undervisningsserie fra NRK Fjernsynet, Faktaavdeling
Ved Borgny Baastad
Pressekontakt: Anne-Marie Astad, tlf 23 04 98 41