Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 fredag 27. juli 2007 kl 19.30 Der ingen skulle tru at nokon kunne bu

Nybyggerne på Heggerusten

Sisco Og Karl Viggo Waldersløw forlot storbyen, og fikk et nytt liv på Heggerusten i Ottadalen (Foto: Brede Røsjø, NRK)
Sisco Og Karl Viggo Waldersløw forlot storbyen, og fikk et nytt liv på Heggerusten i Ottadalen (Foto: Brede Røsjø, NRK)
Hun er fysioterapeut og drev et stort helsesenter i Asker utenfor Oslo. Klientene hastet inn til rask behandling og fôr ut igjen like stresset som da de kom. Han var datamann i Oslo, og morgen og kveld satt han fast i endeløse bilkøer på vei til og fra jobb. Det var ikke slik de hadde tenkt seg livet.

For fire-fem år siden brøt ekteparet Sisco og Karl Viggo Waldersløw opp, tok farvel med institutt, bilkøer og kampen mot klokka, og søkte ro og fred på et veiløst avfolket småbruk oppe i lia høyt over Vågåvatnet i Ottadalen. En knøtt liten tømmerstue mellom ur og stein, uten strøm og innlagt vann, var det som møtte dem da de hadde slitt seg opp den bratte bakken med sekk på ryggen. Men der hadde folk tjent til livets opphold ved å melke et par-tre geiter, ved å yste ost, brenne tjære, lage river og selge det de hadde å by fram. Og folket på Heggerusten hadde funnet mening med det de gjorde.

Ikke like primitivt
Så primitivt ønsket ikke de nye bosetterne å leve. For pengene de hadde fått ved å selge hus og institutt, bygget de vei, de boret etter vann og de utvidet husene, men bare slik at de gamle tømmerstuene ble stående som et hjerte i det nye tunet.

Tanken til Sisco var at hun skulle gjøre minst mulig. Hun skulle være hjemme, holde seg langt unna bil, butikk og gate, og bare nyte naturen. Etter hvert kom hun likevel til at noe av kunnskapen hun satt inne med, måtte komme andre til nytte, og gradvis tok hun til å bygge opp et slags helsesenter der oppe i ura, et annerledes helsesenter.

Arbeid i Lom
Karl Viggo har arbeidet sitt i Lom, og må fremdeles friste pendlerlivet. Men på veien til og fra arbeidsplassen møter han ikke flere biler enn han kan telle på én hånd, og han vet på minuttet når han vil være hjemme eller framme. Arbeidet går ut på å rettlede ungdommer som vil bo og studere hjemme framfor å reise til et universitet eller en høgskole.

Med sine opplevelser av storbylivet synes datamannen Karl Viggo at arbeidet er mer enn meningsfylt. Nybyggerne på Heggerusten har fått et nytt og bedre liv.

Programmet er sendt tidligere.

Dokumentar fra NRK Møre og Romsdal
Programleder/ansvarlig: Oddgeir Bruaset, tlf: 97 69 81 30 oddgeir.bruaset@nrk.no
Pressekontakt: Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83 / 98 87 50 78
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tilf: 815 65 900
info@nrk.no