Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 18. august 2002 kl 23.15 Sang til moderne kvinner: Der kvinner møtes

Møteplasser

Gro Sevle har stiftet
Gro Sevle har stiftet "Fentun", et eget nettverk for kvinnelige entrepenører. (Foto: Ellen Korvald)
Kvinner har behov for egne møteplasser, etter hvert som tradisjonelle arbeidsoppgaver og kjønnsrollemønster endres. Vi møter Gro Sevle og Terese Sørensen som er primus motor for nettverksamlinger.

Gro Sevle er turistvert hjemme på middelaldergården i Numedal. Sammen med andre jenter i bygda har hun stiftet ”Fentun”, et eget nettverk av kvinnelige entreprenører som har behov for å møtes og diskutere sine utfordringer med sine medsøstre.

Terese Sørensen bor i Oslo og arbeider med å arrangere nettverkssamlinger. Mange av samlingene er lagt opp for kvinner som er en mer krevende målgruppe enn menn. Terese er stadig på søken etter nye foredragsholdere og nye småting som kan lokke kvinner til sine samlinger.

Om serien
”Sang til moderne kvinner” er en hyllest til moderne kvinner som har gjort selvstendige valg for hva de vil med livet sitt. Initiativet til serien kom fra filmprodusent John-John Bruseth som er bosatt ved Larvik. Han har portrettert 13 sterke kvinner i samarbeid med kommunene langs Numedalslågen i ”Den Grønne Dalen” hvor 11 av kvinnene er bosatt. ”Den Grønne Dalen” ønsker å markere seg som en region med muligheter for spennende, varierte og gode liv for moderne kvinner.

Menneskene bak serien
Numedalsutvikling BA har vært hovedprodusent for fjernsynsserien. Prosjektleder har vært Kjetil Heitmann, tlf. 32 74 65 66, mobil nr. 90 91 98 60
John-John Bruseth I Alle Tiders Film og TV er idéhaver, medprodusent, regissør og musikkansvarlig, mens Eirik Kaasa Eliassen har vært utøvende produsent.
For nærmere informasjon om fjernsynsserien kan regissør John-John Bruseth kontaktes på telefon 97 09 89 14. For nærmere informasjon om Den Grønne Dalen kan koordinator Ellen Korvald kontaktes på tlf. 32 76 06 52.


Pressekontakt, NRK: Hilde Ljøen(tlf. 23 04 72 36)

Bilder:
1 Gro Sevle har stiftet ”Fentun”, et eget nettverk for kvinnelige entrepenører. (Foto: Ellen Korvald)
2 Terese Sørensen arrangerer nettverksamlinger. (Foto: Gudveig Førle)

LENKER
  • Les mer