Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 13. oktober 2013 kl 11.03 Gudstjeneste fra Bøler kirke, Oslo

Gudstjeneste fra Bøler kirke, Oslo

Kantor Erling Strøm.
Kapellan Erle Fagermoen.