Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 torsdag 7. juni 2001 kl 22.20 Profil: Profil: Gabriel Garcia Marquez - mytenes mester

Garcia Marquez’ magiske realisme

Gabriel Garcia Marquez – en av Sør-Amerikas betydeligste forfattere
Gabriel Garcia Marquez – en av Sør-Amerikas betydeligste forfattere
Gabriel Garcia Marquez er journalist, forfatter, nobelprisvinner og politisk engasjert. Med romanen “Hundre års ensomhet” brakte Garcia Marquez den såkalte “magiske realisme” – fantasi vevet sammen med virkelighet – til nye generasjoner lesere.

Boka ble for mange en døråpner til søramerikansk litteratur. Den er blitt betegnet som et litterært mesterverk og som den betydeligste spansk-amerikanske roman etter andre verdenskrig.

Programmet i kveld er lagt opp som en diskusjon mellom Garcia Marquez og en gammel venn han ikke har sett på mange år.

Gabriel Garcia Marquez
Garcia Marquez ble født i 1928 i Columbia. Han debuterte i 1955 med romanen “La hojarasca”, hvor handlingen er lagt til en imaginær landsby et sted i Latin-Amerika, Macondo.

I 1961 kom “El coronel no tiene quien le escriba” (Ingen skriver til obersten). En historie om en pensjonert oberst som venter på en pensjon som aldri kommer.

Året etter kom en samling fortellinger, “Los funerales de la Mama Grande” og en roman, “La mala hora”.

Hundre års ensomhet
Disse verkene må regnes som forstudier til romanen “Hundre års ensomhet”, en storstilt saga over slekten Buendia, fra grunnleggelsen til tilintetgjørelsen av landsbyen Macondo.

Boken er både realistisk og fantastisk, og preget av menneskelighet og humor. I tillegg kommer et frodig språk og en besettende fortellerstil.

Journalistiske reportasjer
Garcia Marquez er også kjent for sine journalistiske reportasjer, hvorav flere er utgitt i bokform. I 1996 vendte han tilbake til denne sjangeren med “Noticia de un secuestro”, en rekonstruksjon av et gisseldrama der ni journalister ble holdt fanget av narkotikakongen Pablo Escobar.

Garcia Marquez fikk Nobelprisen i litteratur i 1982.

Fransk produksjon
Pressekontakt Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83

Bilde
Gabriel Garcia Marquez – en av Sør-Amerikas betydeligste forfattere